Artykuł ten został napi­sa­ny jesie­nią 2000 r. A celem jego była tego co zda­rzy się w roku następ­nym: 2001. Mamy koniec lata 2002 wiec moż­li­wa jest oce­na pre­zen­to­wa­nych tu pro­gnoz oraz ogól­na pró­ba oce­ny tych zja­wisk. Artykuł jest w posta­ci nie­zmie­nio­nej. Nowe par­tie tek­stu zosta­ły zazna­czo­ne kur­sy­wą i sza­rym tłem. Ale nad­cho­dzi Web 2.0?

Pobierz kom­plet­ne opracowanie:

Jarosław Żeliński

BIO: Od roku 1991 roku, nieprzerwanie, realizuję projekty z zakresu analiz i projektowania systemów, dla urzędów, firm i organizacji. Od 1998 roku prowadzę także samodzielne studia i prace badawcze z obszaru analizy systemowej i modelowania (modele jako przedmiot badań: ORCID). Od 2005 roku, jako nieetatowy wykładowca akademicki, prowadzę wykłady i laboratoria (ontologie i modelowanie systemów informacyjnych, aktualnie w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Oświadczenia: moje badania i publikacje nie mają finansowania z zewnątrz, jako ich autor deklaruję brak konfliktu interesów.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.