Plan Marketingowy co to i po co?

Artykuł opisuje cel planowania, sposób podejścia do tworzenia i powstania Planu Marketingowego i Strategii firmy. Wskazuje także na miejsca w firmie, w których powinny być takie plany tworzone i realizowane oraz na korzyści płynące z planowania a także ryzyko wynikające z braku planów. Opisuje sposób tworzenia planów i podejmowania decyzji na bazie tak zwanego planowania scenariuszowego. Wskazuje na metody tworzenia scenariuszy jako podstawowych elementów budowania planów i strategii. Stanowi gotowy materiał do wykonania własnego Planu Marketingowego i podstawy do wdrożenia w firmie regularnego planowania na bazie scenariuszy.

Czytaj dalejPlan Marketingowy co to i po co?

Internet: do kogo dociera? Jak robimy sami sobie krzywdę!

Internet jest często przeceniany jako medium docierania do klientów, nośnik reklam czy kanał sprzedaży. Piewcami teorii o super biznesie są przede wszystkim dostawcy rozwiązań typu sklepy intenetowe, twórcy witryn WWW i innych produktów i usług z literką e na początku nazwy. Nie neguję tego, że jest to nowoczesna technologia, że jest ona ważna w obecnym świecie i że warto w nią inwestować. Pytanie jednak brzmi: ile warto w nią inwestować i kiedy? Czy się sprawdzi i jak jej użyć żeby się sprawdziła?

Czytaj dalejInternet: do kogo dociera? Jak robimy sami sobie krzywdę!

Centrast w likwidacji, co z elektronicznym podpisem?

W GW uka­za­ła się infor­ma­cja o likwi­da­cji spół­ki Centrast. Podpis elek­tro­nicz­ny ma dość dłu­gą już histo­rię, jest moim zda­niem dosko­na­łym przy­kła­dem tego jak nie nale­ży pod­cho­dzić do wdra­ża­nia nowych technologii.

(wię­cej…)

Czytaj dalejCentrast w likwidacji, co z elektronicznym podpisem?

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania