Przypadki użycia i UML: jak modelować

Tworzę model procesów (używam notacji i metodyki BPMN ale w prostszych przypadkach może to być np. diagram czynności UML), od którego proponuję zacząć. Potem wskazuję (wybieram) te czynności, które będą "komputeryzowane" (bo nie koniecznie wszystkie). W metodyce którą stosuję jest pojęcie czarnej skrzynki. Jest to np. projektowany jeszcze hipotetyczny system. Tworząc model procesów łączę czarną skrzynkę z wybranymi czynnościami (procesami) i optymalizuje tak powstały model.

Czytaj dalejPrzypadki użycia i UML: jak modelować

Szkolić się czy tylko chadzać na szkolenia?

Jestem od lat nauczycielem akademickim, prowadzę szkolenia finansowane przez fundusze europejskie (EFS), jako czynny konsultant szkolę moich klientów i ich pracowników. Moja praktyka pokazuje, że najskuteczniejsze i najwyżej oceniane przez słuchaczy szkolenia to urozmaicone wiedzą praktyczną wykłady nastawione na zrozumienie. Zrozumienie zjawisk daje efekty długoterminowe oraz pozwala na dalszą samodzielną kontynuacje nauki. Nie będzie jeździł na rowerze ktoś, kto tylko słyszy od instruktora, że ma się prosto trzymać i mocno pedałować.

Czytaj dalejSzkolić się czy tylko chadzać na szkolenia?

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania