Jak wygląda czołówka rynku ERP w Polsce (dane za 2006 r.)?

Rankingi systemów ERP to bardzo wirtualne zestawy produktów i ich dostawców. Dane do rankingów najczęściej podają sami zainteresowani (firmy notowane w rankingach udzielają same o sobie informacji w przekazywanych im ankietach) i rankingi te wyglądają tak jak chcą osoby odpowiedzialne za PR i reklamę w tych firmach. Dlatego na swój własny użytek posługuję się bardzo subiektywnym kryterium: o kim najwięcej słychać i co. Myślę, że do czołówki dostawców tej klasy systemów w Polsce zaliczyć należy firmy: BPSC, Microsoft, SAP. Sądzę także, że sytuacja ta nie zmieni w najbliższych latach. Powodem takiej prognozy jest obserwowany przeze mnie duży związek decyzji o wyborach produktów z rynkowym wizerunkiem tych produktów. Dzieje się tak z prostego powodu: zarządzanie ryzykiem. Dochodzi do tego postępująca konsolidacja rynku w skali globalnej co dotyczy SAP i Microsoft . BPSC jako czołowa moim zdaniem polska firma z tradycjami i dobrymi referencjami ma moim zdaniem bardzo silną markę na naszym rynku.

Czytaj dalejJak wygląda czołówka rynku ERP w Polsce (dane za 2006 r.)?

I Konferencja CPI: Zarządzanie Procesami Biznesowymi

Konferencja Modelowanie Biznesowe zgro­ma­dzi­ła ok. 50 słu­cha­czy. Liczba ta prze­kro­czy­ła pla­no­wa­na fre­kwen­cję co świad­czy o dużym zain­te­re­so­wa­niu tą tema­ty­ka. Problem mode­low­nia, a raczej bra­ku mode­lo­wa­nia w wie­lu pro­jek­tach, oraz spo­sób postrze­ga­nia korzy­ści z tego typu pro­jek­tów widać było w gorą­cych dys­ku­sjach pomię­dzy kolej­ny­mi wykładami.

(wię­cej…)

Czytaj dalejI Konferencja CPI: Zarządzanie Procesami Biznesowymi

Perspektywy rynku 2007

[Redakcja MSI] Jak wygląda czołówka rynku ERP w Polsce (dane za 2006 r.)? Kto ma szansę zostać na rynku? [Jarosław Żeliński] Myślę, że liderami na rynku ERP zostaną trzy czołowe marki, o czym dalej, potem będzie grupa średniej klasy z dość zmiennym składem w czasie (w tym TETA, IFS, BAAN, Commarch, inne) pozostali dostawcy będą obsługiwali niszowe segmenty rynku. Rankingi systemów ERP to bardzo wirtualne zestawy produktów i ich dostawców. Dane do rankingów najczęściej podają sami zainteresowani (firmy notowane w rankingach udzielają same o sobie informacji w przekazywanych im ankietach)…

Czytaj dalejPerspektywy rynku 2007

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania