Kolejne szkolenia za mną, projekty także. Od czasu do czasu audyt (lub ciche opinie) cudzych projektów. Stale widzę dwa poważne problemy w wielu tych dokumentach:

 1. utrata panowania nad złożonością,
 2. algorytmizacja.

W 2005 roku napisałem na zakończenie artykułu dot. modelowania:

Artykuł ten napisałem głównie po to by mogli Państwo także sami ocenić pracę firm, którym płacicie za tego typu usługi. Na pewno modelowanie wymaga długich studiów i doświadczenia ale efekty muszą być zrozumiałe. Nie jest ono możliwe bez udziału wyższej kadry firmy. Bieganie z ankietami po firmie to dokumentowanie stanu obecnego a nie modelowanie. Dokumentowanie procedur jest przydatne jako kolejny etap przygotowań do napisania dedykowanego oprogramowania ale jest nie potrzebne przed wdrożeniem gotowego systemu, który tylko podlega parametryzacji. Po drugie przed wdrożeniem czy napisaniem systemu konieczne jest zbudowanie modelu firmy choćby po to by upewnić się, że jest on optymalny. W przeciwnym wypadku możemy doprowadzić do utrwalenia w systemie złych i nieefektywnych procesów a w skrajnym przypadku panującego w niej bałaganu. ( Modelowanie biznesowe czyli pilnowanie hochsztaplerów).

od tamtej pory niestety w zasadzie nic sie nie zmieniło na rynku.

Pierwszy problem objawia się lawinowo rosnącą liczbą detali na diagramach i liczbą diagramów. Są nawet tacy, którzy uważają, że  poprawny model procesów biznesowych całej firmy, to setki diagramów. Bzdura. Dlaczego?

Czym jest model?

Model [łac. modulus ?miara?, ?wzór?], metodol. pojęcie oznaczające zarówno teoretyczny, jak i fizyczny obiekt, którego analiza lub obserwacja umożliwia poznawanie cech innego badanego (modelowanego) zjawiska, procesu lub obiektu. (źr. słownik j.p. PWN).

Tak więc cechą dobrego modelu jest możliwość jego testowania. Dobry model to uproszczenie rzeczywistości odwzorowujące jej ograniczenia w wybranym aspekcie. Jeżeli więc testujemy np. współczynnik oporu powietrza projektowanego samochodu, wymagany (i wystarczający) model, to reprezentacja kształtu karoserii a nie kompletna miniatura z silnikiem i siedzeniami.

Analizując organizację, tworzymy model w celu… i tu powinna paść nazwa konkretnego aspektu, perspektywy, którą chcemy badać. Analiza organizacji to element np.:

 1. planu budowy nowego systemu zarządzania kosztami (np. [[metoda ABC t.j. zarządzania kosztami działań]]),
 2. planu wdrożenia systemu Business Inteligence ([[model biznesowy jako narzędzie projektowania wielowymiarowego modelu hurtowni danych]]),
 3. [[opracowania wymagań na oprogramowanie wspomagające zarządzanie]] (ma dwa główne aspekty: [[wybór gotowego oprogramowanie]] oraz [[specyfikacja wymagań na oprogramowanie dedykowane]]).

Podstawową decyzją jaką należy podjąć jest to, czego nie ujmować na tych modelach, a każdy powyżej ma inny kontekst. Każdy projekt, zawierający etap modelowania (modelowanie nie jest celem samym w sobie!) warto rozpoczynać od audytu.  Jego celem jest sprawdzenie jaką wiedzę o sobie samej posiada organizacja czyli ile z tego, co się dzieje w organizacji, jest udokumentowane. Nie musi to być wszystko. Dobrze zarządzana organizacja panuje nad swoją “ciągłością działania”, to jest rozumie jak działa i nie posiada punktu, który jako jeden decyduje o być albo nie być firmy. Typowym przykładem takiego punku jest jeden człowiek, skupiający na sobie kluczowe dla funkcjonowania firmy, kompetencje (np. szef produkcji). Z natury rzeczy ma to miejsce w każdej małej firmie, jednak im większa firma tym ryzyko jej funkcjonowania powinno być mniejsze. Podstawowym elementem zrozumienia mechanizmu funkcjonowania organizacji są reguły biznesowe i zdolności (wiedza) posiadanych zasobów. Opisałem to także w artykule Jak wyłuskać istotę rzeczy.

Złożoność i algorytmizacja. Typowy anty-przykład: proces zawarcia umowy, w którym udział bierze między innymi prawnik oraz Zarząd. Celem jest (między innymi) opinia prawna o treści umowy, uzgodnienie jej treści, na końcu pozyskanie właściwych podpisów (np. wymagane dwa a mamy pięciu członków zarządu). W tym miejscu pojawiają się zawiłe diagramy opisujące jakimi to ścieżkami przemieszcza się dokument (nie ma uwag – OK, są uwagi, odeślij do prawnika, uzupełnij, prześlij znowu do Zarządu, …, następnie pozyskaj podpis Prezesa, jeżeli prezes jest niedostępny, to…). Nawet nie mam ambicji narysowania tego potwora, jakim byłby taki diagram. Jak to mogło by wyglądać? Po pierwsze potrzebna jest specyfikacja stanowisk (ról w procesach) i kompetencji tych ludzi. Po drugie lista reguł (prawo, zarządzania wewnętrzne, procedury itp.). W efekcie powyższy proces to prosty przepływ: konsultacja treści umowy (prawnik ma wiedzę prawniczą, w ramach swoich uprawnień ma prawo do spotkań z Zarządem np. w celu skonsultowania treści umowy. Po uzgodnieniu treści umowy, np. Asystent Zarządu, który(a)  zna procedury i prawo (kolejna rola i kompetencje) zdobywa właściwe podpisy na umowie. Koniec! Gdzie szczegóły? Są! Proces jest, zakresy kompetencji są, prawo i zarządzenia są. Tą metodą, wtedy jest to audyt, można sprawdzić spójność zakresów obowiązków i zarządzeń wewnętrznych  z prawem oraz strategią firmy.

W wielu firmach system zarządzania jest tak niespójny, że jedynym sposobem funkcjonowania tych firm, jest łamanie zasad przez jej pracowników. Niestety pierwsza wpadka często powoduje załamanie się całego systemu (a nie raz i firmy). Wiele Zarządów firm nie zdaje sobie nawet sprawy z tego, jak duże jest ryzyko ciągłości funkcjonowania ich firm. 

Tak więc model procesu to nie algorytm działania firmy, wykazano nie raz, że algorytmizacja pracy ludzi jest niecelowa (wtedy stosujemy roboty).

Znaczna część tego co robią ludzie to efekt ich kompetencji, wiedzy i doświadczenia, a nie dyktowania im jak mają wykonywać swoja pracę.

Jeżeli wybierzemy drogę modelowania tego wszystkiego diagramami, to ilość tych diagramów szybko przekroczy granicę sensy całego projektu: nie będą czytane. Ich wartość będzie żadna.

W procesie dobrze przygotowanej analizy (jakiejkolwiek) modele tworzy się by je badać, a nie tylko po to by powstały za pieniądze sponsora projektu.

Na koniec ciekawy artykuł, opisujący jak stosować reguły biznesowe w modelowaniu procesów.

In creating a viable business solution, you need both a business process model and business rules ? not just one or the other. The trick is not to get them entangled, to remain clear about which is which. The good news is that by separating them you can simplify your business process models dramatically ? often by an order of magnitude or more. This discussion explains how. (za  Business Processes: Better with Business Rules).

P.S.

Widzę pewną korelację: najczęściej obecni lub dawni programiści robią najgorsze modele organizacji: mają tendencje to technokratycznej algorytmizacji opisu pracy ludzi, ignorują czynnik ludzki w modelach, patrzą na procesy w firmach przez pryzmat ograniczeń rozwiązań i technologii, które oferują ich pracodawcy. Podobne tendencje mają także ci, którzy podchodzą do tworzenia modeli procesów jak do “spisania metodami obrazkowymi tego co mówią pracownicy podczas wywiadów”. To także bardzo złe modele, zaryzykuję tezę, że gorsze od tych z rąk programistów.

Należy też nabrać pokory: większość organizacji sprawnie funkcjonuje nie mając żadnych modeli procesów, więc teza, że ich brak szkodzi jest nie do obrony. Po co więc te modele? Żeby zrozumieć dlaczego tak jest i co się stanie, gdy zechcemy wprowadzać zmiany.

Jarosław Żeliński

Jarosław Żeliński: autor, badacz i praktyk analizy systemowej organizacji: Od roku 1991 roku, nieprzerwanie, realizuje projekty z zakresu analiz i projektowania systemów, dla urzędów, firm i organizacji. Od 1998 roku prowadzi samodzielne studia i prace badawcze z obszaru analizy systemowej i modelowania (modele jako przedmiot badań: ORCID). Od 2005 roku, jako nieetatowy wykładowca akademicki, prowadzi wykłady i laboratoria (ontologie i modelowanie systemów informacyjnych, aktualnie w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.) Oświadczenia: moje badania i publikacje nie mają finansowania z zewnątrz, jako ich autor deklaruję brak konfliktu interesów. Prawa autorskie: Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1) lit. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzegam, że dalsze rozpowszechnianie artykułów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione bez indywidualnej zgody autora (patrz Polityki Strony).

Ten post ma 12 komentarzy

 1. jacek.wojtkowski

  “..czego nie ujmować na tych modelach”
  Dobrze powiedziane. Znajduję tu zbieżność z poglądami św.p. Steve J.: “Jestem tak samo dumny z tego, czego nie robimy, jak z tego, co robimy” 🙂
  “… algorytmizacja pracy ludzi jest niecelowa (wtedy stosujemy roboty)”
  No cóż… TRUE 🙂

  Pozdrawiam

 2. Marek Kuszneruk

  Tak daleko posunięte generalizowanie pojęcia “algorytmizacji pracy” uważam za niecelowe. Ma to taki sam sens jak powiedzenie, że w Europie jest brudno 🙂 .

  1. Jarek Żeliński

   Hm… przyznasz chyba jednak, że gdy samodzielność pracownika zmierza do zera zakres jego obowiązków zbliża się do algorytmu, czyli algorytmizacja pracy ludzi na swój sposób odczłowiecza ich. Ja powyżej chciałem zwrócić uwagę na fakt, że tak jest bardzo rzadko, na tyle rzadko, by uznać, że większość modeli procesów, gdzie człowiek jest wykonawcą, to modele zbyt szczegółowe. Model “procesu” na użytek projektowanego oprogramowania to co innego: to scenariusz realizacji konkretnej usługi danego systemu a to nie to samo.

   Proces biznesowy i scenariusz obsługi oprogramowania to skrajnie odrębne rzeczy.

 3. Marek Kuszneruk

  Jeśli mówimy o algorytmizacji to raczej potraktowałbym ją jako komponent, który każda firma powinna zoptymalizować w odniesieniu do wielkości, branży czy roli, której ma dotyczyć. Nie można stosować jednakowej miary do wszystkich. Weźmy przykład znanego dostawcy hamburgerów 😉 . Algorytmizacja zakresu obowiązków w obsłudze klienta i wśród menadżerów pomimo, że to jedna i ta sama firma, to dwie różne historie.

  1. Jarek Żeliński

   Osobiście w projektach analitycznych rozróżniam “algorytm” implementowany w systemie od procedury dla pracownika. To pomaga oddzielić wymagane kompetencje pracownika (nawet bardzo niskie) od wymagań na oprogramowanie czy treść zarządzenia prezesa, którego celem jest uniknięcie błędów. W przypadku algorytmu “zaimplementowanego” w system ERP masz rację. Algorytm wykonywany przez System ERP a “procedura” powstępowania dla pracownika to “inne algorytmy”.

 4. Marek Kuszneruk

  Zatem jesteśmy w domu.

  Swoją drogą ile to się czasem trzeba nastarać żeby się przebić przez niejednoznaczność pojęć. Bardzo cenię ludzi, z którymi można swobodnie wejść na ten poziom dyskusji. Dzięki Jarek 🙂 .

 5. Po przeczytaniu artykułu, stwierdziłem, że rysunek z drzwiami idealnie oddaje jego ideę. Znam osoby, które podchodzą do tematu, na zasadzie, zrobimy wszystko albo nic. A czasami po prostu warto zacząć od czegoś – analizy, poznania opinii, obserwacji itd. Jednym z najczęstszych błędów przy wprowadzaniu zmian jest zakładanie, że organizacja jest gotowa na zmianę, bez uprzedniego sprawdzenia jej stanu, co zostało idealnie wskazane również powyżej. Wszyscy rzucają się do opisu zmiany, tworzą pomysły, reguły, ale bez zastanowienia, czy ta zmiana rzeczywiście jest potrzebna, czy nie będzie gorzej.

  1. Jacek Ledworowski

   (…) Jednym z najczęstszych błędów przy wprowadzaniu zmian jest zakładanie, że organizacja jest gotowa na zmianę, bez uprzedniego sprawdzenia jej stanu, co zostało idealnie wskazane również powyżej. Wszyscy rzucają się do opisu zmiany, tworzą pomysły, reguły, ale bez zastanowienia, czy ta zmiana rzeczywiście jest potrzebna, czy nie będzie gorzej.”

   Prawda.
   Również fatalnym przypadkiem jest taki stan firmy, w którym dojrzałość do zmian i pokorę osiąga z chwilą upadku, gdy już jest za późno.

 6. Porady Prawne

  Procesy biznesowe w firmie to ciężkie zagadnienie dla wielu przedsiębiorców to jedynie sytuacja tworząca problem, który wdrażać nie bardzo są skłonni

  1. Jarek Żeliński

   Być może dlatego wielu z nich ma problemy ze zrozumieniem swoich własnych firm, jak bankrutują to nawet nie rozumieją dlaczego… (poza obwinianiem “sytuacji rynkowej i polityki”.

 7. Sławomir Niemiec

  Czytając artykuł przyszedł mi na myśl jeden z wykładów Profesora Ryszarda Tadeusiewicza z AGH, zawierający następującą poradę: “Należy pamiętać maksymę starych i doświadczonych informatyków: “Komputer nie zmienia znaku”. Jeśli coś w działaniu firmy i w jej organizacji jest pozytywne, to po wprowadzeniu informatyki będzie jeszcze lepsze. Jeśli jednak coś jest negatywne, to wprowadzenie informatyki spowoduje, że te minusy urosną do monstrualnych rozmiarów!”

  1. Jarek Żeliński

   Zapewne coś w tym jest jednak nie wiem kiedy ta maksyma się urodziła. Mnie słowo “komputer” absolutnie nie kojarzy się ze słowem “stabilność”, nie licząc może jego materialnej postaci. teza “Jeśli coś w działaniu firmy i w jej organizacji jest pozytywne, to po wprowadzeniu informatyki będzie jeszcze lepsze” zakłada z góry wdrożenie “poprawnego rozwiązania” co by to nie miało znaczyć. Ja niestety systematycznie spotykam przypadki, gdzie dobrze działająca organizacja po wdrożeniu informatyki zaczyna kuleć…. to by znaczyło, że zainwestowali w “niepoprawne rozwiązanie”…

   A jakie jest poprawne? 🙂

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.