Business Analysis – diagram klas UML i bazy danych

pytanie o diagram klas jako reprezentacja [relacyjnej] bazy danych to świadectwo kompletnego niezrozumienia analizy i projektowania zorientowanego obiektowo (żeby nie powiedzieć ignorancji). Jest to także świadectwo braku znajomości literatury, bo faktycznie, jak zauważa autor powyższych słów, nie ma oficjalnych materiałów (organizacja standaryzująca) mówiących o modelowaniu danych diagramami klas notacji UML. Do modelowania danych używamy notacji ERD (ang. [[Entity Relationship Diagram]], diagram związków encji).

Czytaj dalejBusiness Analysis – diagram klas UML i bazy danych

Dlaczego open source nie jest tak bezpieczny, jak powinien? – Computerworld

Z cyklu mity OpenSource: Kwietniowa awaria OpenSSL, w wyniku której serwery dosłownie ?krwawiły? poufnymi danymi (stąd w języku angielskim błąd ten nazwano ?heartbleed?), jest niezaprzeczalnym dowodem na to, że otwarte kody źródłowe nie są ani analizowane ani testowane mimo wielu możliwości weryfikacji otwartego oprogramowania w celach bezpieczeństwa.  Dlaczego open source nie jest tak bezpieczny, jak powinien? - Computerworld.

Czytaj dalejDlaczego open source nie jest tak bezpieczny, jak powinien? – Computerworld

Panowanie nad złożonością czyli gdzie są Przypadki Użycia czyli MVVM-MVC

Tak więc przypadkami użycia opisujemy abstrakcję jaką jest [[Model Dziedziny Systemu]]. Są one wtedy proste, zawierają scenariusz, który w skrócie ma postać: aktor inicjuje usługę, system prezentuje formularz do wypełnienia, aktor wypełnia go i potwierdza, system potwierdza odebranie danych i pokazuje wynik swojej pracy (lub komunikaty o błędach). Tu skupiamy się na opisie tego jakie usługi są wymagane od systemu. Kolejny etap to "komplikowanie" każdego scenariusza w postaci projektowania, dla każdego przypadku użycia, różnego rodzaju wizardów lub wprowadzamy ograniczenia związane z uprawnieniami użytkowników. Ten etap to praca projektantów UX i grafików, specjalistów od ergonomii itp.

Czytaj dalejPanowanie nad złożonością czyli gdzie są Przypadki Użycia czyli MVVM-MVC

Nowoczesne metody inżynierii systemów

Bardzo ciekawa książka, przydatna każdemu kto zajmuje się nie tylko inżynierią oprogramowania (ale tą także). Analiza systemowa, projektowanie systemów, to szersza dziedzina niż tylko IT. O ogólnej teorii systemów następna książka. Modern Methods of Systems Enginieering to rodzaj podręcznika. Kolejne rozdziały opisują metody i narzędzia stosowane w projektach z obszaru szeroko pojętej inżynierii systemów. Można tu znaleźć opis procesów analizy systemowej, spis treści kluczowych dokumentów w kolejnych etapach prac. Co nieco o notacji SysML (Systems Modeling Language). Opisana tu metoda i narzędzia pracy są zgodne (kompatybilne) z [[DoD Systems Engineering Fundamentals]], [[NASA Systems Engineering…

Czytaj dalejNowoczesne metody inżynierii systemów

Praw fyzyki Pan nie złamiesz i nie bądź Pan głąb

zbieranie wymagań tylko metodą spisywania oczekiwań czy wręcz żądań, użytkowników, jest jedną z najgorszych metod pozyskiwania wymagań! Praktycznie zawsze prowadzi do powstawania specyfikacji bardzo złej jakości (niespójne i niekompletne) oraz niekontrolowanego rozrastania się harmonogramu i budżetu projektu. Dostawcy oprogramowania, godzący się na taki styl prowadzenia projektu, świadomie lub nie, działają na szkodę swoich klientów. Analiza systemowa organizacji jako sposób pozyskania wymagań, który chroni przed takimi zjawiskami.

Czytaj dalejPraw fyzyki Pan nie złamiesz i nie bądź Pan głąb

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania