Modernizacja Manifestu Agile

Dostałem maila :):

Innovation isn?t easy, but it?s less pain­ful when the tools you need to build com­plex pro­ducts are fami­liar and acces­si­ble. In that light, small star­tups have it pret­ty good. But for lar­ge, disper­sed and matu­re orga­ni­za­tions, put­ting Agile pro­ces­ses into prac­ti­ce can feel like an unsca­la­ble ideal.

The Agile Manifesto debu­ted in 2001. Your com­pa­ny, and the ways you help it move for­ward have evo­lved. Work methods sho­uld keep up with you, not the other way aro­und. Here?s how to mer­ge the Manifesto?s aims with the ways you work, so that you keep gro­wing, thri­ving and profiting.

Czyli jest czas by wycią­gnąć wnio­ski. Mail odsy­ła do pobra­nia cie­ka­we­go opracowania:

http://​go​.jama​so​ftwa​re​.com/​r​s​/​j​a​m​a​s​o​f​t​w​a​r​e​/​i​m​a​g​e​s​/​j​a​m​a​-​a​-​m​o​d​e​r​n​-​t​a​k​e​-​o​n​-​t​h​e​-​a​g​i​l​e​-​m​a​n​i​f​e​s​t​o​-​E​D​U​.​pdf

Inne artykuły na podobny temat

Komentarze

 1. Piotr 31 sierpnia 2015 at 13:16

  A dla leni­wych w paru sło­wach stresz­cze­nie tego arty­ku­łu z jamasoft?

  • Jaroslaw Zelinski 31 sierpnia 2015 at 23:51

   zamie­nia­my sło­wo ponad…” z pier­wot­ne­go mani­fe­stu na sło­wo wraz z…” 🙂 (w rozu­mie­niu wystar­cza­ją­co do ryzy­ka projektu)

 2. Marcin Karczewski 2 września 2015 at 13:09

  Czyli jed­nak dryft w stro­nę tra­dy­cyj­ne­go podej­ścia”. Jakże prze­wi­dy­wal­ne to było 😉

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

Komentuj i zadawaj pytania autorowi.

Identyfikator *
E-mail *
Witryna internetowa

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.