9 Marca odby­ło się semi­na­rium, na któ­rym mia­łem przy­jem­ność wygło­sić refe­rat i brać udział w dys­ku­sji jako pane­li­sta. Seminarium było poświę­co­ne pro­jek­tom zarzą­dza­nia pro­ce­sa­mi biz­ne­so­wy­mi i związ­ka­mi tych pro­jek­tów z wyma­ga­nia­mi. Dostępne są zdję­cia i nagra­nia z tego semi­na­rium. Tu tak­że nale­żą się ogrom­ne podzię­ko­wa­nia orga­ni­za­to­rom za inicjatywę.

Materiały do pobra­nia: Galeria zdjęć i nagra­nie (dźwięk, 74,6 MB) (Źródło: Seminarium RE in BPM)

Jarosław Żeliński

Jarosław Żeliński

Jarosław Żeliński: autor, badacz i praktyk analizy systemowej organizacji: Od roku 1991 roku, nieprzerwanie, realizuje projekty z zakresu analiz i projektowania systemów, dla urzędów, firm i organizacji. Od 1998 roku prowadzi samodzielne studia i prace badawcze z obszaru analizy systemowej i modelowania (modele jako przedmiot badań: ORCID). Od 2005 roku, jako nieetatowy wykładowca akademicki, prowadzi wykłady i laboratoria (ontologie i modelowanie systemów informacyjnych, aktualnie w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.) Oświadczenia: moje badania i publikacje nie mają finansowania z zewnątrz, jako ich autor deklaruję brak konfliktu interesów. Prawa autorskie: Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1) lit. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzegam, że dalsze rozpowszechnianie artykułów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione bez indywidualnej zgody autora (patrz Polityki Strony).

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.