Analiza systemowa – podstawy i metodologia

Tym razem książ­ka na któ­ra polo­wa­niem dłu­go w anty­kwa­ria­tach ale war­to (nadal moż­na od cza­su do cza­su upo­lo­wać, w razie co pole­cam biblioteki).

FindejsenAnalizaSystemowaAnaliza sys­te­mo­wa – pod­sta­wy i meto­do­lo­gia. Praca zbio­ro­wa pod redak­cją Władysława Findejsena, Warszawa 1985, PWN.

Jest to bar­dzo dobre kom­plet­ne opra­co­wa­nie. Same tytu­ły roz­dzia­łów aż pro­szą się” o ich czytanie:

  • Analiza sys­te­mo­wa moż­li­wo­ści i ograniczenia
  • Dziedziny i przy­kła­dy zastosowań
  • Metodologia ogól­na
  • Budowa mode­li
  • Użytkowanie mode­li
  • Oceny i decyzje

Ty wybra­ne roz­dzia­ły i czę­ści. Gorąco pole­cam upo­lo­wa­nie tej książki.

Inne artykuły na podobny temat

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

Komentuj i zadawaj pytania autorowi.

Identyfikator *
E-mail *
Witryna internetowa

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.