Tym razem książ­ka na któ­ra polo­wa­niem dłu­go w anty­kwa­ria­tach ale war­to (nadal moż­na od cza­su do cza­su upo­lo­wać, w razie co pole­cam biblioteki).

FindejsenAnalizaSystemowaAnaliza sys­te­mo­wa – pod­sta­wy i meto­do­lo­gia. Praca zbio­ro­wa pod redak­cją Władysława Findejsena, Warszawa 1985, PWN.

Jest to bar­dzo dobre kom­plet­ne opra­co­wa­nie. Same tytu­ły roz­dzia­łów aż pro­szą się” o ich czytanie:

  • Analiza sys­te­mo­wa moż­li­wo­ści i ograniczenia
  • Dziedziny i przy­kła­dy zastosowań
  • Metodologia ogól­na
  • Budowa mode­li
  • Użytkowanie mode­li
  • Oceny i decyzje

Ty wybra­ne roz­dzia­ły i czę­ści. Gorąco pole­cam upo­lo­wa­nie tej książki.

Jarosław Żeliński

Jarosław Żeliński: autor, badacz i praktyk analizy systemowej organizacji: Od roku 1991 roku, nieprzerwanie, realizuje projekty z zakresu analiz i projektowania systemów, dla urzędów, firm i organizacji. Od 1998 roku prowadzi samodzielne studia i prace badawcze z obszaru analizy systemowej i modelowania (modele jako przedmiot badań: ORCID). Od 2005 roku, jako nieetatowy wykładowca akademicki, prowadzi wykłady i laboratoria (ontologie i modelowanie systemów informacyjnych, aktualnie w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.) Oświadczenia: moje badania i publikacje nie mają finansowania z zewnątrz, jako ich autor deklaruję brak konfliktu interesów. Prawa autorskie: Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1) lit. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzegam, że dalsze rozpowszechnianie artykułów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione bez indywidualnej zgody autora (patrz Polityki Strony).

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.