1

Od 1991 roku projektuję systemy informacyjne i nadzoruję ich wdrożenia, od 1998 badam metody ich projektowania …

Najpierw dowiedzmy się "jak jest i dlaczego jest tak jak jest" a potem napiszmy "jak powinno być i co należy uczynić, aby było tak jak być powinno" (Rittel et al., 1973)

Jako konsultant, senior analityk i projektant systemów, specjalizuje się w prowadzeniu analiz funkcjonowania firm i organizacji, rekomendowaniu zmian, opracowywaniu wymagań na systemy informatyczne, pomocy podczas ich wdrażania. Jako doświadczony praktyk i erudyta, jestem angażowany głównie do trudnych i ryzykownych projektów. Zajmuje się także prowadzeniem wykładów, szkoleń i warsztatów z całego posiadanego zakresu kompetencji.

Moja oferta to współpraca z interesariuszami biznesowymi w całym przedsiębiorstwie w celu przeprojektowania procesów biznesowych wokół potrzeb klientów/użytkowników końcowych, w oparciu o dowody, a nie założenia, w celu dostarczenia prostszych, bardziej przejrzystych i szybszych usług.

Model organizacji to wiedza dla obecnych i przyszłych pracowników, dostawców i partnerów. Opracowanie i utrzymywanie go, to jedyny skuteczny sposób na zarządzanie: wiedzą w firmie, wiedzą o firmie, firmą.

Jeżeli wolisz oglądać i słuchać niż czytać, przejdź na stronę Podkasty.

Od lat prowadzone są badania na temat przyczyn niepowodzeń projektów IT (InfoQ, 2015) i wiadomo, że są to głównie: brak przygotowania przed projektem, stosowanie intuicji do oceny kosztów i emocji przy wyborze dostawcy. Tylko niecała połowa projektów informatycznych (a tylko ok. 10% projektów średniej wielkości i większych) kończy się sukcesem (Standish Group, Chaos Report).

Korporacyjny system IT nie musi mieć "wszystkiego", raczej powinno to być wiele systemów obejmujących "wszystko" i łatwo się integrujących. (źr. LinkedIn: Układanie spraw jak należy, Odnośnik do pierwotnego artykułu).

Od lat pomagam wdrażać systemy ERP, a typowe sprawdzone etapy pracy to:

 • analiza biznesowa całej organizacji, jej produktem jest opis mechanizmu jej działania,
 • określenie celów organizacji: powstaje opis potrzeb (wymagania biznesowe),
 • na tej podstawie powstaje projekt rozwiązania: komponentowa architektura całego systemu IT/ERP organizacji,
 • ustalane są priorytety czyli kolejność wdrażania ww. komponentów (często FK lub nie wymaga wymiany, lub bywa wdrażany jako ostatni),
 • detale każdego komponentu są ustalane gdy mamy największą wiedzę czyli "na ostatni moment" przed wdrożeniem,
 • może się zdarzyć, że z upływem czasu zapadnie decyzja o rezygnacji z jakiegoś komponentu, co daje wymierne oszczędności.

Jest to wdrożenie iteracyjno przyrostowe, iteracją jest kompletny działający komponent, kupowany nie raz niezależnie od pozostałych. Integracja w dobie dzisiejszej standaryzacji jest prosta jak się ją poprawnie zaprojektuje.

O mnie...

Od 1991 roku, pracuję jako praktyk projektowania i wdrażania systemów informacyjnych w administracji publicznej i sektorze prywatnym, od 1998 także jako badacz metod analitycznych i projektowania, od 2005 także jako nauczyciel akademicki. Obecnie połowa mojego czasu to praca dydaktyczna i naukowa, reszta to nadal projekty komercyjne. Wszystkie wpisy na tym blogu to fragmenty publikacji lub zanonimizowane elementy stale prowadzonych, zakończonych sukcesem, projektów.

Jako analityk i projektant architektury systemów, jestem angażowany głównie do trudnych i ryzykownych projektów, nie raz bardzo dużych. Najczęściej są to projekty nowatorskie, wymagające opracowania nowych metod oraz kolejne podejścia do nieudanego wdrożenia. Źródłem niepowodzenia było bardzo często stosowanie zbyt prostych metod analizy.

Outsourcing analizy i projektowania

Pierwszy raz usłyszałem to kilkanaście lat temu od prezesa pewnego niemieckiego banku w Polsce: angażując mnie powiedział, że jego korporacja ma wbudowaną prostą strategię: zatrudniają na pełny etat tylko ludzi pracujących dla banku full time operacyjnie. Jakakolwiek okazjonalna praca (analizy, projekty wdrożeniowe, audyty, itp..) jest z zasady zlecana podmiotom zewnętrznym, a sponsorem tych zleceń jest zawsze zarząd, co w efekcie nie tylko znakomicie obiektywizuje efekty tych prac, ale także obniża ich całkowity koszt.

Wielu menedżerów uważa, że tylko duże i wieloosobowe firmy doradcze mają potrzebne do tego kompetencje, że samodzielny ekspert, jako jedna osoba, to ogromne ryzyko.

Proponuję Państwu kompetencje, które dadzą Państwu nie tylko merytoryczną równowagę w kontaktach z dostawcami rozwiązań, ale także obiektywne wsparcie już na etapie audytu organizacji i planowania zmian. W pracy stosuję zaawansowane narzędzia komunikacji, dlatego przy wysokiej jakości efektu pracy oferuję relatywnie niskie koszty.

Jestem w stanie zapewnić Państwu dokumentację chroniącą Państwa know-how i wartości intelektualne. Można zaprojektować dowolny system przed jego powstaniem, mieć prawa do takiego projektu oraz do kodu który powstanie na jego podstawie. Robię to skutecznie od lat: udokumentowane projekty systemów, dla wszystkich moich klientów.

Metody

"Szaleństwem jest robić wciąż to samo i oczekiwać różnych rezultatów" (Albert Einstein)

Fundamentem metod jakie stosuję są modele: proste i skomentowane, sformalizowane schematy blokowe, zrozumiałe dla adresata. Detaliczne spisywanie obserwacji, zachowań i relacji pracowników organizacji odnosi taki sam skutek jak cykliczne, długie w czasie, fotografowanie tarczy zegara: zbierzemy ogrom danych, które nawet na krok nie przybliżą nas do zrozumienia tego, jak na prawdę działa zegar, a to znaczy, że nadal nie posiadamy wiedzy jak go skonstruować.

Modelowanie polega na abstrahowaniu od szczegółów i stworzeniu idealizacji tak, by skupić się na istocie danej rzeczy. Dobry model opisuje wyłącznie mechanizm. (Craver & Tabery, 2019; )

Rynek zmienia się szybko, więc nie ma sensu długotrwałe zbieranie detalicznych wymagań i szczegółowe projektowanie czegokolwiek. Z uwagi na czas jaki zajmuje takie projektowanie, powstaje duże ryzyko, że taki szczegółowy projekt stanie się szybko nieaktualny. Nikt rozsądny nie namawia dzisiaj do czegoś co nazywamy ?waterfall?, jednak brak dokumentów to tak na prawdę brak planów. Co więc zrobić? Dla średnich i dużych projektów (projekty trwające co najmniej rok) tworzymy architekturę, opisujemy mechanizmy działania, politykę rozbudowy i opis cyklu życia. Czyli to co pozwoli tworzyć i rozwijać rozwiązanie metodą iteracyjno-przyrostową, w razie potrzeby pozwoli na przeprojektowanie, ale jako całość nadal będzie spójne i nie będzie wymagało zmian, gdy zmienią się warunki na rynku.

"Cechy wyróżniające nowoczesną teorię organizacji to jej pojęciowo-analityczna podstawa, jej oparcie się na danych uzyskiwanych z badań empirycznych, ale przede wszystkim jej syntetyzujący, integracyjny charakter. Te cechy wyróżniające są zawarte w filozofii, która akceptuje założenie, że jedynym sposobem badania organizacji jest traktowanie ich jako systemów" (Kostrzewski et al., 1979).

Analiza organizacji to forma audytu, powinna być przeprowadzona przez "trzecią stronę" (nie powinien to być pracownik ani zamawiającego ani dostawcy). Nie powinna też się ona opierać na subiektywnych oczekiwaniach, przekonaniach i deklaracjach pracowników zamawiającego, powinna być w 100% oparta na faktach (dokumenty), a wynik analizy powinien wyjaśniać mechanizm powstawania tych faktów.

?Ostatnio udowodniono, że modelowanie procesów skoncentrowane na artefaktach zapewnia większą elastyczność w modelowaniu i realizacji procesów niż tradycyjne metody modelowania skoncentrowane na działaniach.?

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0306437914001264

"Projektowanie ideału jest takim sposobem myślenia o zmianie, który można przedstawić tak: w rozwiązywaniu problemów, praktycznie dowolnego rodzaju, można uzyskać najlepsze wyniki dzięki wyobrażeniu sobie idealnego rozwiązania, a następnie cofnięciu się aż do miejsca, w którym znajdujesz się w chwili obecnej. Dzięki temu unikniesz urojonych przez siebie przeszkód, zanim jeszcze w ogóle pojmiesz, jaki ma być ideał." (Ackoff et al., 2006, 2007)

Wierzę nauce, bo nauka owszem, czasem się myli, ale wciąż myli się znacznie rzadziej niż ludzie. Przeczytaj o metodzie naukowej i analizach zorientowanych na modele: MBSE.

Aby poznać bliżej tok mojej pracy i jej efekty, zapraszam do lektury artykułu Metoda - analiza systemowa organizacji. Przykłady efektów mojej pracy można poznać z lektury mojej książki:  Analiza biznesowa. Praktyczne modelowanie organizacji adresowanej nie tylko do specjalistów ale szczególnie do odbiorców takich analiz i projektów.

Doświadczenie

Od 1991 roku jestem związany z analizami biznesowymi w roli analityka i projektanta rozwiązań (początkowo tylko technologie IT, później zarządzanie, ekonomia i szeroko rozumiane zmiany organizacyjne). Samodzielne studia i działalność badawczo-rozwojową prowadzę od 1998 roku.

Mój dorobek to wypracowane metody pracy, narzędzia, kilkadziesiąt publikacji.

Praca na uczelni daje mi dodatkowe źródło wiedzy i doświadczenie w pracy ze studentami, z których wielu to studenci studiów podyplomowych, doświadczeni pracownicy firm, w których pracują. Publikowanie wyników moich prac to poddanie ich wnikliwej krytyce recenzentów, to rodzaj audytu mojej osoby. Publikując wyniki moich prac badawczych, daje klientom gwarancję, że moja wiedza i doświadczenie są stale weryfikowane.

Nadzór autorski

Kluczem sukcesu projektu jest nadzór autorski (lub merytoryczny) bo:

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM WE WŁASNYM ZAKRESIE JEST KRYTYCZNE: Integratorzy systemów mogą być cennym elementem cyfrowej transformacji, ale nigdy nie powinni mieć całkowitej, niekontrolowanej władzy nad całym przedsięwzięciem

(źr. PORAŻKA CYFROWEJ TRANSFORMACJI W FIRMIE HERTZ, oryg. : 4 LESSONS FROM THE HERTZ VS. ACCENTURE DISASTER)

Standardowo moje projekty wg. mojej specyfikacji są realizowane pod moim nadzorem (biorę odpowiedzialność za swoje rekomendacje), co daje Państwu gwarancję panowania nad jakością prac wykonawcy i kosztami tych prac. Jeżeli samy Państwo wybrali dostawcę i widzicie ryzyko po podpisaniu umowy, możecie mi zlecić nadzór merytoryczny nad tymi pracami. Nie wymaga to zgody tego dostawcy, bo nadzór taki to audyty produktów pracy dostawcy oraz wsparcie Państwa w kontaktach z tym dostawcą.

Korzyści

Podstawową korzyścią ze stosowania metod i narzędzi, które oferuję, są osiągane znaczne oszczędności i obniżenie ryzyka projektu. Analizy i projekty opracowane przez jednego, doświadczonego analityka projektanta, są zawsze bardziej spójne i mniej kosztowne niż produkty zespołów i pracy grupowej. W typowym projekcie daje to oszczędności nawet rzędu 50%, tym bardziej, że dostawca oprogramowania nie robi już po mnie żadnej analizy, a także nie traci czasu i zasobów (a to dodatkowy koszt Zamawiającego) na rozwiązywanie problemów braku spójności, niekompletności i niezrozumiałości dokumentów od Zamawiającego!

Zasoby

Moje działania wspiera kilkanaście osób, są to pracownicy partnerskich firm. Jako ekspert i firma Jarosław Żeliński IT-Consulting dysponuję pełną obsługą biurową, prawną, księgową, infrastrukturą i oprogramowaniem pozwalającym na bezpieczną wymianę dokumentów projektowych i zdalne konsultacje w sposób nie angażujący środków i zasobów klientów.

Moi klienci, na czas trwania projektu, otrzymują ode mnie pełne wsparcie zestaw narzędzi do zarządzania projektem (patrz: komunikacja w projekcie), przepływem informacji i dokumentów, bez potrzeby kupowania i instalowania jakiegokolwiek oprogramowania po swojej stronie. Po zakończeniu prac, przekazuję klientom komplet wytworzonych dokumentów i prawa majątkowe do ich treści.

Wybrane projekty

"Jesteśmy tym, co wielokrotnie czynimy, doskonałość nie jest więc aktem, lecz nawykiem." (Arystoteles)

Wśród wielu moich zrealizowanych projektów były:

 • Analiza procesów biznesowych i przepływu spraw, opracowanie koncepcji i wdrożenie elektronicznego systemu przepływu pracy w Państwowym Inspektoracie Ochrony Środowiska.
 • Analiza biznesowa i opracowanie map procesów biznesowych w obszarze rozwoju produktów grupy kapitałowej ORANGE SA (dawniej TP S.A.)
 • Przeprowadzenie serii szkoleń z zakresu komunikacji i negocjacji dla Migut Media SA
 • Analiza procesów biznesowych i opracowanie wymagań na internetowy system licencjonowania i pośrednictwa sprzedaży praw do zdjęć dla BE&W Agencja Fotograficzna.
 • Analiza i modelowanie procesów biznesowych, szkolenie kadry kierowniczej z zakresu tworzenia map procesów oraz stałe wsparcie w reorganizacji procesów dla rodziny spółek FCA Sp.z o.o. i ASCOMP Sp. z o.o.
 • Analiza i modelowanie procesów biznesowych w obszarze procesu developerskiego w celu ich optymalizacji i rekomendacji do analizy wymagań na system ERP dla Echo Investment SA
 • Analiza i optymalizacja dotychczasowych, oraz opracowanie nowych, modeli procesów biznesowych pionu operacyjnego w WestLB Bank Polska.
 • Analiza i modelowanie procesów biznesowych oraz modelowanie wymagań na rozbudowę systemu informatycznego Wydziału Dopłat Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 • Analiza procesów biznesowych i modele wymagań na dedykowane podsystemy CRM dla ogólnopolskiego operatora telewizji kablowej VECTRA S.A. (Firma WolaInfo SA w 2009 roku wdrożyła tu system windykacji na bazie Siebel CRM w oparciu o moją dokumentację, uznając ją za jedną z najlepszych z jakimi mieli do czynienia).
 • Analiza, modelowanie i optymalizacja procesów biznesowych, opracowanie modelu informacyjnego i specyfikacji wymagań do wdrożenia systemu MS DynamixXL AXAPTA prowadzonego przez ITG SA.
 • Analiza organizacji, modelowanie kluczowych procesów biznesowych, określenie strategii informatyzacji oraz rekomendowanej architektury oprogramowania, zdefiniowanie wymagań na kluczowe elementy oprogramowanie dla Eko-Park SA.
 • Wykonanie analizy oraz opracowanie modelu kluczowych procesów i modelu danych dla Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego na potrzeby wdrożenia systemu ECM (Enterprice Content Management).
 • Opracowanie modelu biznesowego, specyfikacji wymagań oraz zaprojektowanie architektury oprogramowania System Zarządzania Obiegiem Korespondencji oferowanym w modelu SaaS (Software as a Service, ang. oprogramowanie jako usługa), projekt finansowany z funduszy Unii Europejskiej, zarządzany przez Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji, oprogramowanie wykonała firma Neoteric (opis).
 • Analiza biznesowa i opracowanie wymagań na oprogramowanie ERP wspomagające zarządzanie dla producenta systemów rynnowych Galeco Sp. z .o.o.
 • Umowa na wsparcie merytoryczne projektu analizy i optymalizacji procesów biznesowych Urzędu. Dwukrotnie podpisana umowa z Biurem Polityki Długu i Zarządzania Płynnością Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.
 • Przeprowadzenie szkoleń i warsztatów w celu opracowania i wdrożenia metodyki analizy i projektowania w ZETO Kielce SA
 • Analiza biznesowa obszaru HR dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
 • Przeprowadzenie szkoleń, warsztatów i opracowanie i wdrożenie metodologii analizy i dokumentowania procesów biznesowych w Orange SA (dawn. TP SA)
 • Analiza procesów biznesowych i model wymagań na oprogramowanie wspierające sprzedaż nowego produktu przez Internet dla Polskiego Banku Przedsiębiorczości SA.
 • Analiza modelu biznesowego i modeli procesów biznesowych, rekomendacje dla rozwoju architektury oprogramowania wspierającego proces wydawniczy Grupy Edukacyjnej SA. w Kielcach.
 • Analiza, modelowanie i optymalizacja funkcjonowania firmy EXTREM Sp. j., (obecnie Fobaro Group) opracowanie modelu wdrożenia systemu CRM, wsparcie w negocjacjach z dostawcami, nadzór nad realizacją projektu. (referencje)
 • Analiza biznesowa, reorganizacja procesów, opracowanie wymagań na system ERP, w tym architektury biznesowej, wybór dostawców i nadzór autorski dla ZWAE Sp. z o.o. w Lęborku.
 • Analiza biznesowa i studium wykonywalności Portalu Usług Publicznych dla Miasta Stołecznego Warszawa.
 • Analiza funkcjonowania i projekt standaryzacji procedur utrzymania ruchu KGHM SA Polska Miedź. Podpisana umowa na nadzór autorski w toku wdrożenia.
 • Analiza biznesowa, opracowanie Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz nadzór autorski dla Kancelarii Senatu RP w zamówieniu na wykonanie, utrzymanie i udostępnianie w Internecie systemu informatycznego do obsługi ofert na realizację zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą: Generator Ofert. (ogłoszenie o przetargu i kontakt do zamawiającego, uwagi i pytania zgłoszone do treści)
 • Opracowanie Opisu Technicznego Przedmiotu Zamówienia i Nadzór Autorski na system nazwie "System Wspierania Realizacji Zadań ŻW" dla Oddziału Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej.
 • Analiza organizacji i opracowanie strategii informatyzacji dla CAFFARO Sp. z o.o. sp.k.. Wsparcie w procesie wyboru dostawców oprogramowania i bieżący nadzór autorski nad realizacją.
 • Analiza, optymalizacja i udokumentowanie systemu przepływu pracy i dokumentów Centralnego Ośrodka Sportu wraz z oddziałami, opracowanie Opisu Przedmiotu Zamówienia dla przetargu na system EZD/EOD.
 • Analiza wymagań i opracowanie Projektu Technicznego (OPZ) dziedzinowego systemu biznesowego dla TVP SA.

Firmy z jawnie podanymi ich nazwami, wyraziły na to zgodę i można się do nich pisemnie zwracać z pytaniami o jakość mojej pracy. Ich pracownicy zastrzegają jednak, że cele i przedmiot tych projektów bardzo często stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i z reguły nie udzielają innych informacji niż potwierdzenie faktu, że usługa została należycie wykonana. Proszę także pamiętać, że w tych firmach także jest pewna rotacja kadr. Wielu nazw firm powyższa lista nie zawiera, gdyż znaczna część moich projektów to audyty w sporach oraz analizy powtarzane po poprzednikach, których dokumentacja została odrzucona z powodu niskiej jakości. Dlatego podstawowym źródłem informacji o jakości mojej pracy jest mój dorobek w postaci tego bloga, wydana książka oraz publikacje naukowe i w prasie branżowej (patrz artykuł O mnie). Wszystkie publikowane tu artykuły to poddane anonimizacji elementy projektów u moich klientów. Opisy użytych metod pracy to publicznie dostępne standardy lub mój osobisty i udostępniony dla innych, dorobek.

Wszystkie powyższe projekty, były realizowane w 90% zdalnie, od Marca 2020 były i są realizowane zdalnie w 100% (czytaj o komunikacji w moich projektach).

____

(short in English)
Ostatnia aktualizacja:  kw. 21, 2022 @ 11:13