Diagram obiektów czyli bottom-up

W toku niejednej analizy można spotkać się z sytuacją gdy standardowe podejście polegające na badaniu dokumentów i analizie zstępującej (od ogółu do szczegółu, ang. top-down) może być trudne lub wręcz…

Czytaj dalej Diagram obiektów czyli bottom-up

Diagramy w notacji UML

Wprowadzenie Diagramy UML i sposób ich użycia, od samego początku istnienia tej notacji, budzą emocje i fale sprzecznych komentarzy. Powodem jest wysoki poziom abstrakcji etapu analizy i modelowania jako dyscypliny,…

Czytaj dalej Diagramy w notacji UML

Diagram aktywności UML c.d. – algorytmy

Technical Description of Software, as docu­men­ta­tion of the mecha­nism of its ope­ra­tion, requ­ires pre­ci­sion becau­se it con­sti­tu­tes docu­men­ta­tion of know-how (it can also be part of patent docu­men­ta­tion). Such docu­men­ta­tion can­not be sour­ce code of a spe­ci­fic (one of many on the mar­ket) pro­gram­ming lan­gu­age, as it must be a dry” descrip­tion of the mecha­nism of ope­ra­tion, and not an exam­ple of one of many possi­ble imple­men­ta­tions. This is also poin­ted out by the author of the abo­ve-men­tio­ned book. Therefore, the docu­men­ta­tion of the sys­tem, it is not its exam­ple imple­men­ta­tion („wor­king code”), it is the essen­ce of its ope­ra­tion expres­sed as an abs­tract model. 

Czytaj dalej Diagram aktywności UML c.d. – algorytmy

Diagram Przypadków Użycia UML – aktor jako persona

Wstęp W niedawno napisanym artykule na temat przypadków użycia i ich definicji zgodnej z UML, wskazywałem między innymi, że: Przypadki uży­cia są spo­so­bem na uchwy­ce­nie [wska­za­nie] wyma­gań sta­wia­nych sys­te­mom, tzn.…

Czytaj dalej Diagram Przypadków Użycia UML – aktor jako persona

Diagram Przypadków Użycia UML

Wprowadzenie Jest to diagram, który na równi z Diagramem Klas, budzi bardzo często ogromne problemy interpretacyjne (patrz: Diagram klas...). Bardzo wielu autorów przypisuje temu diagramowi role, których on nie pełni,…

Czytaj dalej Diagram Przypadków Użycia UML

Diagram aktywności UML – kiedy

Wstęp Od czasu do czasu jestem pytany o to, kiedy używać diagramu aktywności UML. Od 2015 roku specyfikacja UML wskazuje, że diagramy te są narzędziem modelowania metod czyli logiki kodu…

Czytaj dalej Diagram aktywności UML – kiedy

Notacja BPMN – Jak czytać diagramy

(na podstawie https://www.visual-paradigm.com/guide/bpmn/what-is-bpmn/, korekta tłumaczenia maszynowego i rozszerzenie: Jarosław Żeliński). Opis ten powstał dla adresatów dokumentów zawierających schematy blokowe wykonane z użyciem notacji BPMN (pierwotnie dla pracowników firm moich klientów,…

Czytaj dalej Notacja BPMN – Jak czytać diagramy

Diagram przepływu danych jako funkcjonalny model systemu

Wprowadzenie Jednym z podstawowych problemów w projektach związanych z systemami informacyjnymi, jest komunikacja z ekspertami dziedzinowymi sponsora projektu. Osoby te stanowią podstawowe źródło informacji i są także kluczowymi recenzentami powstającej…

Czytaj dalej Diagram przepływu danych jako funkcjonalny model systemu