Plik aktualizacyjny polskiej wersji VP

Oprogramowanie Visual-Paradigm to czołowy produkt na rynku CASE (oprogramowanie wspomagające analizę i projektowanie systemów), wspierające notacje między innymi UML, BPMN, ERD, SysML, BMM, SBVR, oraz procesy narzędzia do procesu i waterfall i agile. Ma wbudowane narzędzia zarzadzania cyklem życia projektu i produktu, wersjonowania, recenzowania. Wspierane są; architektura biznesowa i korporacyjna,  inżynieria oprogramowania,  inżynieria systemów w tym mechatronika. Oprogramowanie jest zlokalizowane w ponad 80% (nie są lokalizowane oryginalne komunikaty specyficzne dla języków programowania), ma także wbudowany polski słownik ortograficzny. Wersja Polska nie wymaga dopłaty. Plik lokalizacyjny należy pobrać, rozpakować archiwum Polish.zip.…

Czytaj dalejPlik aktualizacyjny polskiej wersji VP

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania