Plik aktualizacyjny polskiej wersji VP

Oprogramowanie Visual-Paradigm to czołowy produkt na rynku CASE (oprogramowanie wspomagające analizę i projektowanie systemów), wspierające notacje między innymi UML, BPMN, ERD, SysML, BMM, SBVR, oraz procesy narzędzia do procesu i waterfall i agile. Ma wbudowane narzędzia zarzadzania cyklem życia projektu i produktu, wersjonowania, recenzowania. Wspierane są; architektura biznesowa i korporacyjna,  inżynieria oprogramowania,  inżynieria systemów w tym mechatronika. Oprogramowanie jest zlokalizowane w ponad 80% (nie są lokalizowane oryginalne komunikaty specyficzne dla języków programowania), ma także wbudowany polski słownik ortograficzny. Wersja Polska nie wymaga dopłaty. Plik lokalizacyjny należy pobrać, rozpakować archiwum Polish.zip.…

Czytaj dalejPlik aktualizacyjny polskiej wersji VP

Biblioteka Demo

Przykładowa treść analizy i projektu opisująca hipotetyczną Bibliotekę i oprogramowanie wspomagające zarzadzanie wypożyczeniami. Zawiera treść analizy biznesowej i techniczny opis projektu. Jest to przykład dokumentacji projektu, zawierający udokumentowane: cel biznesowy, procesy biznesowe, przypadki użycia oraz architekturę i logikę ich implementacji, jest to dokumentacja stanowiąca wymagania dla dostawcy oprogramowania.

Czytaj dalejBiblioteka Demo

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania