Możesz śle­dzić dys­ku­sję we wpi­sie Diagram klas ? czy­li ?rein­ży­nie­ria? ana­li­zy biz­ne­so­wej c.d. Przypadki uży­cia i gra­ni­ce sys­te­mu bez zosta­wia­nia komen­ta­rza. Wystarczy, że wpi­szesz swój adres e‑mail w polu poni­żej, a o następ­nym komen­ta­rzu zosta­niesz powia­do­mio­ny e‑mailem.