Możesz śle­dzić dys­ku­sję we wpi­sie Czym nie jest popraw­na ana­li­za i mode­lo­wa­nie pro­ce­sów bez zosta­wia­nia komen­ta­rza. Wystarczy, że wpi­szesz swój adres e‑mail w polu poni­żej, a o następ­nym komen­ta­rzu zosta­niesz powia­do­mio­ny e‑mailem.