Możesz śle­dzić dys­ku­sję we wpi­sie Dokument a kumu­la­cja fak­tów: OOAD i model dzie­dzi­ny sys­te­mu bez zosta­wia­nia komen­ta­rza. Wystarczy, że wpi­szesz swój adres e‑mail w polu poni­żej, a o następ­nym komen­ta­rzu zosta­niesz powia­do­mio­ny e‑mailem.