Możesz śle­dzić dys­ku­sję we wpi­sie Po co komu ana­li­tyk a jeśli tak to jaki czy­li bała­gan w admi­ni­stra­cji bez zosta­wia­nia komen­ta­rza. Wystarczy, że wpi­szesz swój adres e‑mail w polu poni­żej, a o następ­nym komen­ta­rzu zosta­niesz powia­do­mio­ny e‑mailem.