Znakomita większośc logiki biznesowej jest zawarta w treści dokumentów. Dlatego integralną częścią modeli procesów są makiety dokumentów (wejść i wyjść procesów biznesowych).

Struktura modeli procesów biznesowych: proces, procedura, dokument.
Struktura modeli procesów biznesowych. proces, procedura, dokument

Logika biznesowa to dokumenty, ich treść i reguły tworzenia tej treści. Dlatego uzupełnieniem modeli procesów biznesowych są makiety dokumentów uzupełnione o reguły biznesowe i inne źródłowe dokumenty, jeżeli treść danego dokumentu powstaje na podstawie innego:

Powyżej mamy szablon dokumentu, po prawej stronie reguły biznesowe wyrażone w języku naturalnym. Wszystkie pojęcia użyte w regułach (kolorowane) są zdefiniowane w Biznesowym Słowniku Pojęć. Jeżeli jakaś treść (sekcja dokumentu) pochodzi z innego dokumentu (źródłowego) jest to także zobrazowane (na diagramie u dołu o prawej).

Formularze, czyli dokumentowe struktury danych, jako element wymagań, modelujemy tymi samymi metodami. Tak więc struktury dokumentów dołączone do modeli procesów, są zarazem strukturami danych (formularzami) np. dla przypadków użycia lub parametrami wywołań API (Data Transfer Object).

Poniżej porównanie na obu etapach: analizy biznesowej i projektowania GUI:

Po lewej stronie Diagram Struktur Złożonych UML, po prawej odpowiadająca mu makieta ekranu wykonana tradycyjną metodą (ilustracje wykonano z użyciem Visual Paradigm Wireframe Editor).

Więcej na ten temat budowania treści formularzy w artykule: Struktury formularzy jako forma wyrażania wymagań. Na temat narzędzia jakiego używam przeczytasz tu: UX Design and Wireframe Tools.