pojęcie: aplikacja

kom­pu­te­ro­wy pro­gram użyt­ko­wy (źr. sł. j. pol­skie­go PWN)