pojęcie: elementarny

(tak­że ato­mo­wy”) w mode­lo­wa­niu: nie­pod­le­ga­ją­cy dal­szej dekom­po­zy­cji (źr. OMG​.org)

atomowy