pojęcie: dygitalizacja

(digi­ta­li­za­cja, cyfry­za­cja) nada­wa­nie posta­ci cyfro­wej danym pisa­nym i dru­ko­wa­nym, zawar­tym na nośni­kach magne­tycz­nych lub innych (s.j.p.)

digitalizacja, cyfryzacja