pojęcie: fakt

to, co zaszło lub zacho­dzi w rze­czy­wi­sto­ści (źr. SJP PWN), w nota­cji SBVR ele­ment łączą­cy poję­cia w wyra­że­nie (pre­dy­kat zda­nio­twór­czy łączą­cy nazwy w zdanie)