pojęcie: informacja

wia­do­mość o czymś lub zako­mu­ni­ko­wa­nie cze­goś; dane prze­twa­rza­ne przez kom­pu­ter (źr. sł. j. pol­skie­go PWN)