pojęcie: komputer

urzą­dze­nie defi­nio­wa­ne jako pro­ce­sor + pamięć + program”