pojęcie: meta-

jako przed­ro­stek ozna­cza opis jeden poziom opi­su (uogól­nie­nia) wyżej (patrz MOF), (Gašević et al., 2009)