pojęcie: metadane 

ina­czej dane o danych?, lub też infor­ma­cja o infor­ma­cji?; meta­da­ny­mi są np. nazwy kolumn tabel i zesta­wień, defi­ni­cje i nazwy pól for­mu­la­rzy, znacz­ni­ki XML. (patrz tak­że Metadane).