pojęcie: paradygmat

przy­ję­ty spo­sób widze­nia rze­czy­wi­sto­ści w danej dzie­dzi­nie, dok­try­nie itp. (źr. sł.j.p. PWN)