pojęcie: pojęcie

myślo­we odzwier­cie­dle­nie istot­nych cech przed­mio­tu lub zjawiska