1

pojęcie: prawo

[tu] ogół przepisów i norm prawnych regulujących stosunki między ludźmi (danej społeczności), zespół norm prawnych, przedmiot profesji prawnika