1

pojęcie: Privacy by Design

oznacza "ochronę danych poprzez [właściwe] projektowanie technologii", jest to zasada mówiąca, że ochrona danych w procedurach przetwarzania danych jest najlepiej przestrzegana, gdy jest już zintegrowana z technologią w momencie jej tworzenia [wbudowana w logikę systemu], zasada ta jest często rozszerzana generalnie na wbudowywanie zasad (reguł) w mechanizm działania projektowanych systemów, innymi słowy: system (mechanizm jego działania) nie powinien pozwolić na łamanie obowiązujących zasad (prawa)