pojęcie: reguła decyzyjna

pro­ce­du­ra porów­ny­wa­nia i łącze­nia decy­zji cząst­ko­wych w celu otrzy­ma­nia decy­zji koń­co­wej (final­nej) (na podst. Czesław S. Nosal, Psychologia decy­zji kadro­wych. Strategie. Kryteria. Procedury., Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1997, ISBN: 83 – 85441-68 – 9 (38+0)