pojęcie: scenariusz

zapla­no­wa­ny lub prze­wi­dy­wa­ny prze­bieg wyda­rzeń (źr. s.j.p. PWN)