pojęcie: semiotyka

ogól­na teo­ria zna­ku w pro­ce­sie poro­zu­mie­wa­nia się ludzi