1

pojęcie: system aksjomatyczny

log. zbiór tez, w którym wyróżnia się 2 podzbiory: aksjomaty oraz twierdzenia; stanowi system zbudowany z określonego układu aksjomatów (zw. jego aksjomatyką) oraz ze zbioru twierdzeń stanowiących ich logiczne konsekwencje, tj. wywiedzionych z tych aksjomatów na podstawie przyjętych w danym systemie aksjomatycznym reguł wnioskowania.