1

pojęcie: XML

(ang. eXtensible Markup Language, rozszerzalny język znaczników); inform. język formalny określający uniwersalny sposób zapisu informacji (dokumentów) przez programy komputerowe w sposób zawierający  sformatowany tekst oraz informacje nietekstowe (metadane, odnośniki do fragmentów dokumentu lub do innych dokumentów, rysunki itp.) np. moje dane to <imię>Jarosław</imię>, <nazwisko>Żeliński</nazwisko>, <email>j.zelinski@it-consulting.pl</email>; znaczniki: imię, nazwisko, email, powinny mieć zdefiniowane znaczenia (metadane).