Generalizacja/Specjalizacja Przypadków Użycia

W artykule Ile przypadków użycia opisałem przypadki użycia jako narzędzie definiowania zakresu projektu, czyli sposób dokumentowania wymagań. Takie jego zastosowanie jest zdefiniowane w specyfikacji UML . Tym razem chcę ostrzec przed bezkrytycznym "uczeniem się" ze stron internetowych, nawet tych uznawanych powszechnie za "dobre i popularne". Sam niektóre z nich polecam, ale coraz częściej, nie całe serwisy jako takie, a tylko określone artykuły. Modernanalyst.com też do nich należy. Dziś będzie to artykuł, którego nie polecam, a opiszę go, bo autor powiela w nim dość powszechne błędy notacyjne, błędy które stały się…

Czytaj dalejGeneralizacja/Specjalizacja Przypadków Użycia

Procesy biznesowe a procedury

Wstęp Powodem napisania tego artykułu była publikacja: "Wdrożenie zintegrowanych elektronicznych usług, informacyjnych na przykładzie poradników przedsiębiorcy, udostępnianych poprzez Punkt Kontaktowy w Polsce" . Autorzy Mgr Szymon Mamrot, doktorant na Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, główny specjalista w Centrum Elektronicznej Gospodarki Instytutu Logistyki i Magazynowania (e-mail: szymon.mamrot@ilim.poznan.pl). Mgr Magdalena Stachowicz, absolwentka studiów doktoranckich na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, starszy specjalista w Centrum Elektronicznej Gospodarki Instytutu Logistyki i Magazynowania (e-mail: magdalena.stachowicz@ilim.poznan.pl). Artykuł był recenzowany. Autorzy cytują między innymi mój artykuł, a konkretnie definicję procesu biznesowego, piszą także o…

Czytaj dalejProcesy biznesowe a procedury
Read more about the article Związki w UML czyli abstrakcja vs rzeczywistość
#1 - a 3d render series showing change and motion

Związki w UML czyli abstrakcja vs rzeczywistość

Wstęp Tym razem o kilku powszechnie popełnianych błędach w korzystaniu z UML. Chodzi o pojęcia abstrakcji, metamodeli i zależności oraz o związki między elementami na diagramach. Kluczową, moim zdaniem, przyczyną tworzenia "złych" modeli obiektowych jest używanie notacji UML do tworzenia modeli strukturalnych, nie mających z obiektowym paradygmatem nic wspólnego. Druga to niezrozumienie pojęcia paradygmatu obiektowego. Ogromna ilość diagramów wykonanych z  użyciem symboli notacji UML, z UML i paradygmatem obiektowym ma niewiele wspólnego. Najpierw kilka definicji i pojęć. Paradygmat programowania (ang. programming paradigm) ? wzorzec programowania komputerów przedkładany w danym okresie…

Czytaj dalejZwiązki w UML czyli abstrakcja vs rzeczywistość

Wdrożenia systemów ERP

Od czasu do czasu pojawiają się w sieci wołania będące czymś co ja nazywam anty referencjami. W większości znanych mi przypadków jest to wina dostawcy, który: zobowiązał się do realizacji wymagań nie testując ich wykonalności,zobowiązał się do wdrożenia oferowanego rozwiązania bez wykonania (posiadania) rzetelnego audytu biznesowego (komputeryzacja bałaganu) u klienta. Tłumaczenia w rodzaju "bo klient nie wie czego chce" są jedynie wyrazem niekompetencji dostawcy w obszarze analizy przed-wdrożeniowej. Oto przykład takiego "wołania" z Lipca 2016 i próba wyjaśnienia tych zgłoszonych problemów (z oczywistych powodów zanonimizowane). Od sierpnia 2014 r. moja firma…

Czytaj dalejWdrożenia systemów ERP

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania