Słownik pojęć biznesowych: najbardziej podstawowe wymaganie

Pierwszym etapem analizy, bardzo trudnym, jest opracowanie modelu pojęciowego. Celem budowy tego modelu jest zrozumienie na poziomie komunikacji (tak zwany biznes z developerem -> zagwarantowanie jednoznaczności) oraz zrozumienie tego co jest przedmiotem projektu (modelując magazyn raczej planujemy oprogramowanie symulujące kartoteki magazynowe a nie produkty w magazynie). Ważne jest by na oprogramowanie patrzeć jak na narzędzie, bo ono nim jest. Oprogramowanie wspomagające zarządzanie magazynem, nie zastępuje tego magazynu i towarów w nim... Tak więc oprogramowanie, nazwy w nim używane, muszą spełnić warunek zgodności ze "słownikiem biznesowym": biznesowy słownik pojęć (zgodność z nim) to jest wymaganie.

Czytaj dalejSłownik pojęć biznesowych: najbardziej podstawowe wymaganie

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania