WYCIĘTE Z MEJLI (AD ABSURDUM): Rozumiem

  Od jakiegoś czasu śledzę blog WYCIĘTE Z MEJLI (AD ABSURDUM) (gorąco polecam). Dzisiaj przeczytałem to: "Rozumiem, że lubi Pan pracować w photoshopie, ale uważamy że ten program jest za mało uniwersalny. Proszę pracować w MS Paint, będzie nam łatwiej edytować Pana pliki i wstawiać poprawki." (za pomocą WYCIĘTE Z MEJLI (AD ABSURDUM): Rozumiem). Dokładnie miesiąc temu u jednego z klientów usłyszałem analogiczny zarzut, który można by parafrazować: "Rozumiem, że lubi Pan pracować w "modelerze" (mój CASE VP-Agilian), ale uważamy że ten program jest za mało uniwersalny. Proszę pracować w MS…

Czytaj dalejWYCIĘTE Z MEJLI (AD ABSURDUM): Rozumiem

Sabotaż dokumentacyjny

Dwa lata temu cytowałem: Jakie są najczęstsze problemy w nieudanych projektach? [...] 83% projektów korzysta z dokumentów tekstowych oraz arkuszy kalkulacyjnych do przechowywania wymagań, 40% projektów korzysta z emaili do zbierania wymagań i komunikacji z klientem.Brzmi to dla Was znajomo? (źr. Raport Jama Sofware ? O wymaganiach). Dzisiaj będzie kontynuacja powyższego o tym, dlaczego część projektów kosztuje znacznie więcej niż mogła by kosztować, dlaczego pewne projekty nigdy nie przekroczą pewnego progu jakości. Dzisiejszy wpis adresuje dla wszystkich sponsorów projektów,  którzy chcą wiedzieć co zjada ich pieniądze jak szarańcza plony... To lista antywzorców.…

Czytaj dalejSabotaż dokumentacyjny

Krótki wpis o śladowaniu

Dobrze opracowany, kompletny model organizacji, łączy w sobie: model motywacji biznesowej, [[model struktury organizacyjnej]], model procesów biznesowych (wymieniony już powyżej), model reguł biznesowych. Elementy każdego z tych modeli są ze sobą powiązane: role w procesach są wywodzone ze stanowisk w modelu organizacyjnym, analizowane procesy są wywodzone z modelu motywacji, reguły biznesowe są kojarzone z czynnościami w procesach i wywodzone z aktów prawnych i wewnętrznych zarządzeń. Mając tak opracowany kompletny model organizacji, zawierający śladowanie, i odpowiednie oprogramowanie CASE można przeprowadzić analizę oddziaływania, np. sprawdzić na jakie osoby w organizacji przeniesie się zmiana wybranych reguł biznesowych. Mając model systemu informatycznego skojarzony z procesami, można sprawdzić wpływ awarii poszczególnych podsystemów na procesy biznesowe i ich skutki dla firmy. Takich analiz można wykonać wiele, nie było by to możliwe bez tak skonstruowanego modelu. Dlatego, podstawową wartością poprawnie wykonanych modeli organizacji i użycia właściwych narzędzi, jest nie tylko opracowanie wymagań np. na oprogramowanie. Możliwe jest testowanie reakcji elementów struktury organizacji na zdarzenia np. awarie. Możliwe jest opracowanie projektów integracji, wymiany oprogramowania. Możliwe jest sprawdzenie na co ma wpływ np. nieoczekiwana obecność pracownika. To tylko wybrane przykłady, jednak możliwe jest to wyłącznie pod warunkiem posiadanie poprawnie wykonanego modelu.

Czytaj dalejKrótki wpis o śladowaniu

Troszkę o narzędziach… czyli jak pracuje firma analityka – moja

Jednym z głównych problemów wielu projektów analitycznych (i nie tylko) jest komunikacja i dokumentowanie działań. Projekty analityczne mają to do siebie, że opisują organizację beneficjenta projektu. Tworzenie jej modeli wymaga "sprzężenia zwrotnego" beneficjent-analityk. Jednak nie chodzi o to, by się codziennie spotykać a o to, by na bieżąco konsultować. Od lat, jako analityk, stosuję z powodzeniem metodę pracy polegającą na studiowaniu i analizie dokumentów. Są to twarde dane o życiu firmy, niosą większość wiedzy o tym co i po co się dzieje. Praktyka pokazuje, że nie szczegóły powstawania tych dokumentów są istotne…

Czytaj dalejTroszkę o narzędziach… czyli jak pracuje firma analityka – moja

Jolt Award: Visual Paradigm for UML

[singlepic id=228 w=320 h=240 float=right] Nie tylko ja jestem zdania, że używanie zaawansowanych systemów wspomagających prowadzenie analiz jest cechą analityków (firm), którzy przekroczyli pewien próg profesjonalizmu. Zapewne pojawią się tu zarzuty o zarozumiałość albo "wydziwianie", ale rozejrzyjmy się. Analityk to osoba wspierająca np. wdrażanie złożonych systemów ERP lub innych, nie mniej złożonych dedykowanych systemów (oprogramowania). Skoro ktoś poleca swoim klientom zaawansowane oprogramowanie wspomagające zarządzanie złożoną firmą czy organizacją, to jak prezentuje się na tym tle on sam, używający prostych i pracochłonnych narzędzi by to złożone oprogramowanie projektować? Można powiedzieć: "po narzędziach go…

Czytaj dalejJolt Award: Visual Paradigm for UML

Agilian nowa wersja. Burza mózgów sformalizowana …

Po co nam CASE? Bo Dzięki narzędziom CASE projekty tworzy się dokładniej, a praca nad diagramami, sprawdzanie ich poprawności oraz śledzenie wykonanych testów jest prostsze i szybsze. (wiecej: http://www.eioba.pl) Tak więc gorąco polecam stosowanie narzędzi (lista narzędzi CASE). Z zasady nie reklamuje oprogramowania. Uważam, że jego sprzedawanie to inna kompetencja. Jednak nie da się ukryć jestem użytkownikiem "czegoś". Czym to jest? Pakiet typu [[CASE]] [[Visual-Paradigm Agilian]]. I co my tu mamy? Wczoraj dotarł do mnie upgrade i... mamy burzę mózgów :):

Czytaj dalejAgilian nowa wersja. Burza mózgów sformalizowana …

SDJ – Pismo nie tylko dla programistów…

Okres waka­cyj­ny (kie­dy to było …) zaowo­co­wał sto­sem zale­głej lite­ra­tu­ry.… Dziś przy­szła pora na zale­głe nume­ry Software Developer Journal. Czasopismo adre­so­wa­ne głów­nie do pro­gra­mi­stów i archi­tek­tów ale jako ana­li­tyk i ja tak­że znaj­du­je tam nie raz coś ciekawego.

(wię­cej…)

Czytaj dalejSDJ – Pismo nie tylko dla programistów…

Modelowanie a rysowanie

Model to przede wszystkim narzędzie analityczne i komunikacyjne. Analityczne bo model powinien bez potrzeby kontaktu z pierwowzorem zachowywać sie tak jak on (w wybranym kontekście oczywiście). Komunikacyjny bo powinien być zrozumiały dla osoby nie biorącej udziału w jego tworzeniu. Po trzecie model powinien odwzorowywać istotę badanego zjawiska a nie kopiować jego poboczne cechy lub opisywać nie wnoszące nic do badania informacje oczywiste lub wręcz zaciemniające istotę problemu. Model wieży Eiffla do celów zbadania oporów powietrza nie musi zawierać informacji o kolorze i o tym ile schodów należy pokonać by na nią wejść. Na tej samej zasadzie rysowanie na diagramie faktu, że np. dokument jest komukolwiek przekazywany z ręki do ręki jest rysownictwem a nie modelowaniem.

Czytaj dalejModelowanie a rysowanie

SOA: Czy to już nadchodzący koniec zintegrowanych ERP?

Albo analiza procesowa i obiektowa albo na margines życia. Coraz powszechniejsze zrozumienie idei zorientowania na procesy, interoperacyjności (w tym zarządzanie łańcuchami dostaw), architektury SOA (która moim zdaniem doskonale się wpasowuje w metody zarządzania zorientowanego na procesy i reorganizację w firmach) powoduje stawianie takich wymagań także dostawcom rozwiązań IT. Te które się do tego nie dostosują, moim zdaniem odejdą z rynku.

Czytaj dalejSOA: Czy to już nadchodzący koniec zintegrowanych ERP?

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania