Wstęp do architektury biznesowej

Autor prezentuje podejście, które nazywam podejściem "opartym na danych". Co mam na myśli? Otóż podejście to zakłada, że istotą "systemu" jakim jest organizacja są gromadzona i zarządzane dane (wiedza). Inne podejście, nazwę je operacyjne (lub procesowe), zakłada że istotą organizacje jest odgrywanie określonej roli na rynku (dostawca produktów, usługodawca, itp.). Innymi słowy istotne jest to co potrafię zaoferować a nie to jakimi danymi dysponuję.

Czytaj dalejWstęp do architektury biznesowej

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania