Analiza systemowa komunikacji i jej bezpieczeństwa a e‑Podpis

Wprowadzenie Jako ludzie komunikujemy się od początku swojego istnienia (generalnie byty ożywione się komunikują). W formie utrwalonej ta komunikacja ma miejsce od pierwszych rysunków na piasku czy naskalnych, a w formie sformalizowanej od początków wojska i państwowości (formalizm: przykładanie wagi do formy, źr. Encyklopedia PWN). Bezpieczeństwo i wiarygodność komunikacji od początku naszej egzystencji jest przedmiotem zainteresowania komunikujących się stron. Warto pamiętać, że komunikacja to także samo rejestrowanie i odtwarzanie danych (treści), więc nawet zapisanie (utrwalenie gdzieś) listy sprawunków by później użyć tej listy, np. po dotarciu do sklepu, to także…

Czytaj dalejAnaliza systemowa komunikacji i jej bezpieczeństwa a e‑Podpis

Komunikacja czyli analiza i projektowanie oraz jak to zostanie odebrane

Wiele firm programistycznych ma etatowych, tak zwanych analityków wymagań, jednak oni z reguły nadal nie są projektantami. Raczej zapisują, w z góry ustalony sposób, to co mówi Zamawiający (z reguły zresztą bez pełnego zrozumienia co powiedziano). Bywa, że projektanta lub programistę wysyła się w roli analityka. To też nie działa z tych samych powodów komunikacyjnych, co potwierdza praktyka. Czy wykonawca może mieć dobrego analityka projektanta? Może mieć, niejeden nawet ma ale... z jakiegoś powodu uznano, w znacznie starszej niż inżynieria oprogramowania, branży budowlanej, że Wykonawca nie powinien być autorem tego co należy wykonać dla Zamawiającego. Zamawiający także nie powinien być projektantem. Dlaczego? Każda firma (jej Prezes) dąży do maksymalizacji swojego zysku (tu rentowności naszego projektu), interesy Zamawiającego i Wykonawcy są więc sprzeczne dlatego wymagana jest trzecia rola: niezależny projektant. I tak własnie to wygląda w projektach budowlanych, w których architekt to osobny podmiot. Zachowuje on także prawo nadzoru autorskiego nad realizacją swojego projektu by także na etapie realizacji panować nad nim. W trakcie realizacji nadal interesy Zamawiającego i Wykonawcy sprzeczne - Zamawiający maksymalizuje funkcjonalność czyli forsuje wzrost kosztów to zaś niszczy zysk Wykonawcy, który stara się tę funkcjonalność minimalizować.

Czytaj dalejKomunikacja czyli analiza i projektowanie oraz jak to zostanie odebrane

Mit pracy grupowej, obalony?

Ostatnio coraz częściej podkreśla się znaczenia innowacyjności w firmach. Stare porzekadło mówi: chcesz być liderem w jakiejś kategorii produktów i nie możesz wygrać stwórz własną kategorię. Użyte słowo ?stwórz? już wymyka się z pod rzemiosła a wkracza w sferę pracy artystycznej czyli wykonywanej przez jednego człowieka mającego dar ?innego myślenia?. Ktoś mógłby mi zarzucić aspołeczność i nieznajomość przedmiotu. Praca grupowa święci tryumfy (podobno), a gdzie? O pracy grupowej najgłośniej mówią właśnie rzemieślnicy, Ci którzy nie mogą się bez niej obejść. Wiedzą, że mówienie o czymś czego nie da się skopiować jest drażniące, bo Ci którzy żyją z kopiowania często nie lubią o tym słuchać.

Czytaj dalejMit pracy grupowej, obalony?

Bezgłośna komunikacja w firmie, legalizacja szarej strefy?

Następnie powinno się przeanalizować nie to, czy dana informacja jest obecnie przekazywana w postaci tekstu czy też jako rozmowa telefoniczna, ale podzielić kontakty pomiędzy pracownikami na proces dokonywania ustaleń (dyskusje) i proces przekazywania informacji. Drugi typ w większości przypadków skuteczniejszy jest za pomocą metod pisemnych z uwagi na skłonność ludzi do ?rozgadywania? się w kontaktach werbalnych i do zwięzłego formułowania myśli w postaci tekstu. Mając taką mapę można wskazać relacje podatne na zmianę metody komunikacji z głosowej na pisemną. Można też następnie ocenić stopę zwrotu tego typu inwestycje biorą za podstawę wzrost wydajności i koszt rozwiązania. Oczywiście warto rozważyć skorzystanie z darmowych narzędzi dostępnych w sieci Internet trzeba jednak mieć świadomość związanych z tym zagrożeń ale też nie przeceniać ich.

Czytaj dalejBezgłośna komunikacja w firmie, legalizacja szarej strefy?

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania