PERSPEKTYWY 2018 – ERP, CRM, ECM, MRP, Business Intelligence, MRP

Jako partner merytoryczny raportu zapraszam do lektury: Rynek jest praktycznie nasycony w tym sensie, że praktycznie nie ma już firm nie mających oprogramowania wspomagającego zarządzanie. Tu warto podkreślić, że skrót ERP (ang. Enterprise Resource Planning) rozumiany szerzej to nie tylko jeden uniwersalny i zintegrowany pakiet oprogramowania jednego producenta, to każdy system, monolityczny lub złożony z kilku zintegrowanych aplikacji, obejmujący swoim zasięgiem działania wszystkie obszary działania organizacji. (Jarosław Żeliński IT-Consulting.pl) [...] Trzeba sobie szczerze powiedzieć, że skoro pełna 100% identyfikacja potrzeb informatycznych na wczesnym etapie projektu, czyli szczegółów graniczy z cudem, więc…

Czytaj dalejPERSPEKTYWY 2018 – ERP, CRM, ECM, MRP, Business Intelligence, MRP

Kilka uwag na temat systemów ERP II, ich historii i metod ich wyboru

Analiza biznesowa obejmuje wyłącznie obszar strategii i procesów biznesowych. Wdrożenie poprzedzane jest analizą całej organizacji, wydzielenie w niej niezależnych obszarów dziedzinowych (np. rachunkowość, zarządzanie procesami pracy, zarządzanie wiedzą, portal klienta, zarządzanie i sterowanie produkcją, zarządzanie procesem sprzedaży, inne). Każdy obszar cechuje się tymi trzema poziomami: strategia, procesy, realizacja. Na etapie analizy potrzeb prowadzimy audyt i modelowanie procesów. Zakładamy, że szczegóły tego ?jak pracujemy? i tak ulegną zmianie po wdrożeniu nowego narzędzia pracy, więc pomijamy je na tym etapie (zostaną określone podczas wdrożenia). Jeżeli analiza wykaże, że istnieje obszar niestandardowy w organizacji, tylko dla tego obszaru prowadzi się szczegółową analizę, gdyż w tym obszarze będzie (najprawdopodobniej) wdrażane rozwiązanie dedykowane. Tak więc zintegrowany system ERP II nie musi oznaczać "jedno rozwiązanie od jednego dostawcy". Po pierwsze trudno jest szczegółowo wyspecyfikować taki system, po drugie nie raz okazuje się, ze "systemy od wszystkiego są do niczego"...

Czytaj dalejKilka uwag na temat systemów ERP II, ich historii i metod ich wyboru

Zarządzanie IT w czasach nowych wyzwań rynkowych

Systemy informatyczne stają się coraz bardziej uniwersalne patrząc na nie od strony kompatybilności baz danych czy miejsc ich składowania. W efekcie można już je podzielić na niezależne zbiory przetwarzanych danych oraz aplikacje służące do wprowadzania, przetwarzania i wyprowadzania tych danych. Firmy informatyczne, szczególne twórcy oprogramowania muszą zacząć szczególnie dbać o jakoś dostarczanych produktów, gdyż ryzyko wynikające z ich jakości i przydatności coraz częściej jest zrzucane właśnie na nich. Odbiorcy systemów (sponsorzy projektów) zaczynają wymuszać w umowach równomierne rozkładanie ryzyka na obie strony kontraktu. Jednym z efektów tego procesu jest coraz częściej spotykana metoda opłat za rozwiązania informatyczne na zasadzie ?za zużycie? a nie jako zakup na własność. Jednym z tych trendów jest outsourcing. Opłacalny jest szczególnie tam, gdzie zasoby informatyczne są wykorzystywane w sposób trudny do szczegółowego zaplanowana albo w sposób bardzo nierównomierny w czasie (np. wydruki faktur na koniec okresu rozliczeniowego). Obserwujemy zarówno zmiany w systemach opłat licencyjnych za oprogramowanie (cykliczne opłaty za okres użytkowania oprogramowania zamiast jednorazowej przy zakupie) jak i w systemach opłat za usługi konsultingowe (pojawia się składnik partycypacji finansowej w efektach takiej pracy).

Czytaj dalejZarządzanie IT w czasach nowych wyzwań rynkowych

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania