Plan Marketingowy co to i po co?

Artykuł opisuje cel planowania, sposób podejścia do tworzenia i powstania Planu Marketingowego i Strategii firmy. Wskazuje także na miejsca w firmie, w których powinny być takie plany tworzone i realizowane oraz na korzyści płynące z planowania a także ryzyko wynikające z braku planów. Opisuje sposób tworzenia planów i podejmowania decyzji na bazie tak zwanego planowania scenariuszowego. Wskazuje na metody tworzenia scenariuszy jako podstawowych elementów budowania planów i strategii. Stanowi gotowy materiał do wykonania własnego Planu Marketingowego i podstawy do wdrożenia w firmie regularnego planowania na bazie scenariuszy.

Czytaj dalejPlan Marketingowy co to i po co?

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania