Podatkowy słownikowy kłopot

Ty razem pewna ciekawostka, pokazująca jak ważne są ścisłe dziedzinowe, logiczne analizy pojęciowe oraz jak ważne jest by normy (reguły biznesowe) budować w sposób zgodny z regułami logiki i w oparciu o poprawnie zdefiniowane pojęcia. Tą ciekawostką jest niedawne orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego: W wyroku z 13 grudnia Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie, w jakim umożliwia uznanie za budowlę obiektu budowlanego, który spełnia kryteria bycia budynkiem, przewidziane w art. 1a ust. 1 pkt…

Czytaj dalejPodatkowy słownikowy kłopot

Najczęściej popełniane błędy podczas wdrożenia ERP

Przy piątku naszło mnie na zestawienie pewnych treści (cytaty). Podczas codziennej "prasówki" wpadłem na artykuł "Najczęściej popełniane błędy podczas wdrożenia ERP", oto cytat pierwszy: - Największym błędem popełnianym przy wdrożeniach jest nieznajomość potrzeb firmy i niewłaściwe rozplanowanie etapów i zakresu wdrożenia... (Najczęściej popełniane błędy podczas wdrożenia ERP.). W projektach IT mamy jednak najczęściej tylko dwie strony: inwestor (nabywca oprogramowania) oraz wykonawca (dostawca oprogramowania i wdrożeniowiec, z reguły wystawia także kierownika projektu). Raport z 2011 roku na temat przyczyn niepowodzeń można podsumować tak: Ponad 80% projektów programistycznych ma przekroczone termin i budżet.…

Czytaj dalejNajczęściej popełniane błędy podczas wdrożenia ERP

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania