Cloud Computing GigaCon

Wydarzenie poświęcimy cloud computing ? idei znanej od dłuższego już czasu informatykom. Idei, która, z dnia na dzień, zyskuje coraz szersze grono wyznawców i użytkowników. Zapraszam na mój referat: Cloud computing vs cloud services ? różnice, porównanie usługi w modelu Saas, IaaS, PaaS.

Czytaj dalejCloud Computing GigaCon

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania