Znaczenie i zapotrzebowanie na specjalistów IT

Według Forrester zmieniający się porządek zapotrzebowania na specjalistów IT wynika głównie z trzech rzeczy: Coraz większa popularność różnych technologii i rozwiązań jak np. SaaS (Software -as-a-service) bądź Business Intelligence, które wpływają na zapotrzebowanie na konkretne umiejętności; Coraz bardziej rosnące znaczenie outsourcingu ze względu na łatwą dostępność czasową specjalistów o bardzo wysokich kwalifikacjach jak również opłacalność takiego modelu dla obu stron; Chęć redukcji kosztów wpływa coraz bardziej na decyzje podejmowane przez decydentów. Podczas badań jako skalę przyjęto skalę procentową odzwierciedlającą opinię decydentów w przebadanych firmach na temat znaczenia (ważności) ról w…

Czytaj dalejZnaczenie i zapotrzebowanie na specjalistów IT

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania