Model systemu służy do określenia składników systemu.
Friedenthal, S., Moore, A., & Steiner, R. (2015). A practical guide to SysML: the systems modeling language (Third edition). Elsevier, MK, Morgan Kaufmann is an imprint of Elsevier. https://www.sciencedirect.com/book/9780128002025/a-practical-guide-to-sysml

Czy drzewo kompozycji i dziedziczenie to na pewno jest model aplikacji? Czy model pojęciowy jest modelem systemu? Nie.

Wprowadzenie Wśród wielu stron WWW jest także ta: Modeling Languages (źródło poniżej). Tym razem autorka w tekście "On comparing modelling languages", porównuje kilka wybranych, jak je nazwała, "języków modelowania". Autorka nazywa modelem urządzenia diagramy map myśli i modele pojęciowe, co jest moim zdaniem złym podejściem. Teza, że ontologia to projekt oprogramowania też nie wytrzymuje prostych testów. Modelowanie Najpierw sprawdźmy co oznaczają w literaturze pojęcia model i modelowanie: modelować coś, aby stworzyć kopię lub opis działania, sytuacji itp., aby móc je przeanalizować przed przystąpieniem do prawdziwego działania. https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/model_2?q=modeling W poprzednim artykule…

Czytaj dalejCzy drzewo kompozycji i dziedziczenie to na pewno jest model aplikacji? Czy model pojęciowy jest modelem systemu? Nie.

Organizacja jako mechanizm czyli słoń w pokoju

The era of "sacred cows" of engineering is slowly coming to an end. Software engineering, after almost 20 years of an "agile" approach to this branch of engineering, is beginning to mature into "real engineering" with analysis, design and testing on the "drawing board" of CASE systems and MBSE approaches, which are a universal systems approach to multidisciplinary engineering (mechatronics) (Rosenberg, 2023). Organizations are also systems and their engineering: we have business process engineering, resource engineering, financial engineering. Organizations are systems and should be treated and modeled as such (Kozminski, 1979). IT systems maintenance and development costs are already more than 8% of a company's revenue, and this value is slowly but steadily growing. The discipline of their creation, implementation and management of their costs is also growing.

Czytaj dalejOrganizacja jako mechanizm czyli słoń w pokoju
Read more about the article Modelowanie systemów – organizacja jako mechanizm
Friedenthal, S., Moore, A., & Steiner, R. (2015). A practical guide to SysML: The systems modeling language (Third edition). Elsevier, MK, Morgan Kaufmann is an imprint of Elsevier. https://www.sciencedirect.com/book/9780128002025/a-practical-guide-to-sysml

Modelowanie systemów – organizacja jako mechanizm

Wprowadzenie Pojęcie 'system' stało się bardzo popularne, głównie za sprawą "systemów informatycznych", jednak jego rodowód jest starszy i pochodzi nie od technologii a od biologii . Poza IT mamy systemy bezpieczeństwa, system ubezpieczeń, system emerytalny, system prawa, i wiele innych. Słownik języka polskiego podaje taką definicję pojęcia system: układ elementów mający określoną strukturę i stanowiący logicznie uporządkowaną całość zespół wielu urządzeń, dróg, przewodów itp., funkcjonujących jako całość narządy lub inne części żywego organizmu pełniące razem określoną funkcję uporządkowany zbiór twierdzeń, poglądów, tworzących jakąś teorię określony sposób wykonywania jakiejś czynności lub…

Czytaj dalejModelowanie systemów – organizacja jako mechanizm
Model systemu służy do określenia składników systemu.
Friedenthal, S., Moore, A., & Steiner, R. (2015). A practical guide to SysML: the systems modeling language (Third edition). Elsevier, MK, Morgan Kaufmann is an imprint of Elsevier. https://www.sciencedirect.com/book/9780128002025/a-practical-guide-to-sysml

Modelowanie produkcji

Nie używamy notacji BPMN do modelowania tego co się dzieje na produkcji. Skoro nie BPMN to czego używamy? Wprowadzenie Analityczne modele BPMN to łańcuchy aktywności reprezentujących procedury oraz ich produkty czyli dokumenty (dane). Na tych modelach aktywność to abstrakcja reprezentująca (całą) pracę, której efekt (wynik) jest prezentowany jako treść (DataObject), czyli aktywność kopania rowu kończy się pisemnych stwierdzeniem, że rów wykopano, z ewentualnym opisem parametrów tego rowu (patrz specyfikacja BPMN i definicja atomowej aktywności w procesach ). A gdzie dokładny opis machania łopatą albo obsługi koparki? Ten opis to procedura,…

Czytaj dalejModelowanie produkcji

V-model i iteracyjne budowanie systemów

Wprowadzenie Ten artykuł to krótki wpis o tak zwanym V-modelu. Jest to model wytwarzania oparty na pętli analizy, projektowania, testowania i przekazania do użytku. Oparty jest połączeniu dwóch cykli życia: projektowania i wytwarzania. jest stosowany w szeroko pojętej inżynierii systemów, nie koniecznie oprogramowania. W branży IT znana jego postać wygląda np. tak: V-Model is also referred to as the Verification and Validation Model. In this, each phase of SDLC must complete before the next phase starts. It follows a sequential design process the same as the waterfall model. The testing…

Czytaj dalejV-model i iteracyjne budowanie systemów

Prawo autorskie w projektach IT

Ten artykuł to pewnego rodzaju kontynuacja poprzedniego: Vendor lock-in. Starałem się tu wyjaśnić czym jest projekt i wskazać, że pewne wywody prawników wydają się nie mieć żadnego uzasadnienia. Prawo autorskie Pomysł, aby ochronę rozwiązań branży IT oprzeć na prawie autorskim nie był specjalnie szczęśliwy. Prawo autorskie stworzono z myślą o twórcach oraz odbiorcach. (źr.: Prawa autorskie w projektach IT. Głównie o różnicach między przeniesieniem praw a licencjami) Zaskakuje mnie taka teza, bo prawo autorskie, jak sama nazwa wskazuje, stworzono z myślą o autorach. To, że ta konkretna ustawa zawiera wiele…

Czytaj dalejPrawo autorskie w projektach IT
Read more about the article SysML – co warto przeczytać i mieć na półce
Industry 4.0 concept, smart factory with icon flow automation and data exchange in manufacturing technologies.

SysML – co warto przeczytać i mieć na półce

Miesiąc temu pisałem: Mechatronika i nota­cja SysML ma swo­je począt­ki w latach 90-tych. Modele w tej nota­cji powsta­wa­ły już w fir­mie Boeing (Herrold, 2016). Od tam­tej pory powsta­ło wie­le publi­ka­cji na ten temat, w tym tak­że opi­sy dobrych prak­tyk jaki­mi są wzor­ce pro­jek­to­we (Barbieri, Kernschmidt, Fantuzzi & Vogel-Heuser, 2014). Można spo­tkać coraz czę­ściej publi­ka­cje na temat sto­so­wa­nia metod pro­jek­to­wa­nia opar­tych na SysML (Van Noten, Gadeyne & Witters, 2017).Moim celem było tu zwró­ce­nie uwa­gi na tę w sumie nową dzie­dzi­nę inży­nie­rii, waż­ne by nie utoż­sa­miać jej jedy­nie z robo­ty­ką, bo było by to ogrom­ne uprosz­cze­nie, co mam nadzie­ję…

Czytaj dalejSysML – co warto przeczytać i mieć na półce

Studium wykonalności c.d. czyli analiza systemowa rozwiązania

Wprowadzenie ?Problemy, w których rozwiązaniu mają pomóc budowane złożone systemy są zwykle ?problemami złośliwymi? . ?Problem złośliwy? to taki skomplikowany problem, w którym jest tak wiele powiązanych ze sobą bytów, że nie istnieje jego ostateczna specyfikacja. Prawdziwy charakter problemu objawia się dopiero w miarę opracowywania rozwiązania.? W roku 2014 w artykule Studium wykonalności produktu - czym naprawdę jest napisałem na zakończenie: W literaturze można spotkać różne ?definicje? studium wykonalności, jednak ta którą opisałem, zdaje się być najbliższa definicji, którą przytoczyłem na początku: bazującej na znaczeniu słownikowym. Praktyka pokazuje, że intencje sponsorów…

Czytaj dalejStudium wykonalności c.d. czyli analiza systemowa rozwiązania

Inteligentna pralka czyli czym jest mechatronika

Wstęp Dzisiaj nieco o czym innym, ale nie aż tak innym :). Po raz kolejny odkrywam, że od lat pisze prozą ;). Nie raz publikowałem tu różne rodzaje diagramów przypadków użycia, które opisują oprogramowanie, ale tym razem 'aktorem' nie jest ani człowiek ani inna aplikacja, dzisiaj aktorem jest urządzenie elektromechaniczne. Otóż od czasu do czasu miewam projekty gdzie 'aktorem' jest "żelastwo". Najczęściej są to projekty związane z zaawansowanymi systemami sterowania produkcją, jednak to nie jedyne takie miejsce. Coraz częściej czytamy o "Internecie Rzeczy" (ang. IoT, Internet of Things) a to…

Czytaj dalejInteligentna pralka czyli czym jest mechatronika

Co nowego w Visual Paradigm 15.2

26 Listopada została opublikowana wersja 15.2 pakietu CASE Visual-Paradigm (VP) oferowanego przez firmę o tej samej nazwie. (źr.: What's New in Visual Paradigm?). Numer wersji zmienił się "po przecinku" więc rewolucji nie ma ale pojawiły się rozszerzenia: Business Process Reengineering Canvas - szablon dla projektów reinżynierii procesów. Szablony projektowe w VP to kompletne zestawy procesów biznesowych, metodyki, wzory dokumentów. Co prawda używane są rzadko ale każdy element szablonu może być wykorzystany samodzielnie wedle uznania użytkownika, dlatego te szablony spełniają rolę standaryzacji pracy (co pomaga i to bardzo).Rozszerzona szablony dla metodyki SCRUM,…

Czytaj dalejCo nowego w Visual Paradigm 15.2

Documenting Software Architectures

Kolejna książka, tym razem coś w rodzaju podręcznika, zbioru metod. Jest to praca zbiorowa. Polecam wszystkim osobom, których rolą jest między innymi dokumentowanie architektury systemów IT. Wiele przykładów opartych o UML, SysML oraz planowany do upowszechnienia AADL (Architecture Analysis and Design Language). Ten ostatni jest w sferze planów, zobaczymy… (więcej…)

Czytaj dalejDocumenting Software Architectures

Inżynieria wymagań ? model tego co chcemy

Niedawno mój serdeczny kolega napisał: Samo zebranie wymagań to ważny etap. Schody zaczynają się jednak dalej. Trzeba zweryfikować pozyskane wymagania, uszczegółowić, nadać priorytety. Gdzie te schody? [...] Nie mamy w Polsce standardu dokumentowania projektów. Czegoś na co można się powołać. (Inżynieria wymagań ? certyfikat | Michał Wolski). jak to mówią "święte słowa". Jednak mamy standard dokumentowania wymagań, który można wykorzystać. Jaki? Moje początkowe opory do stosowania "kolejnej notacji" były jednak chyba przesadzone. SysML to obiektowe (w sensie paradygmatu) rozszerzenie UML. Pomijając kwestie samej notacji, jeden z jej diagramów, diagram wymagań, pozwala…

Czytaj dalejInżynieria wymagań ? model tego co chcemy

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania