Opis przedmiotu zamówienia

Nieco ponad dwa lata temu napisałem, że od lat stosuję w swoich analizach i projektach (między innymi) różnego rodzaju diagramy. Pomagają one ustalić precyzyjnie wszelkie aspekty i prawne i projektowe w umowach, do czego gorąco zachęcam. Niestety wielu prawników przyjmuje za cel swojej pracy ?obudowanie? paragrafami tego, czego żądają  od nich w umowach ich klienci. Owszem firmy płacą prawnikom za to, że Ci chronią ich interes, ale wiele z tych umów to niestety manipulacje i korzystanie z niewiedzy partnera, nie raz z jego gorszej znajomości (niezrozumienia) prawa. ?(Żeliński, 2017)? W tym artykule…

Czytaj dalejOpis przedmiotu zamówienia

Urząd Zamówień Publicznych – Opinia i rekomendacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia

Tym razem kilka komentarzy do rekomendacji PZP. Najpierw to:  Art. 29 ust. 1 ustawy PZP nakłada na zamawiającego obowiązek opisania przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględnienia wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty. Zapis ten służy realizacji ustawowych zasad uczciwej konkurencji a co za tym idzie zasady równego dostępu do zamówienia, wyrażonych art. 7 ust. 1 ustawy Pzp. (Źródło: Urząd Zamówień Publicznych - Opinia dotycząca opisu przedmiotu zamówienia). Spotykam się z tezami, że nie można używać notacji UML, BPMN…

Czytaj dalejUrząd Zamówień Publicznych – Opinia i rekomendacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania