Model to mechanizm

Wstęp

Niedawno pisałem o regułach biznesowych i politykach postępowania w zarządzaniu:

…zamiast brać na siebie, jako prezes firmy, menedżer średniego szczebla itd. ogrom zdarzeń w postaci podejmowania decyzji za każdym razem, gdy jest taka wymagana, można stworzyć system polityk, zestawów reguł biznesowych, skutkiem czego firma będzie sprawnie funkcjonowała nie angażując, nawet do bardzo trywialnych zadań, wysokich rangą pracowników. Nie jest to delegowanie uprawnień, polityki i reguły biznesowe to rodzaj z góry podjętych decyzji. Owszem żadnej firmy nie da się zalgorytmizować, dlatego zawsze wyższe kadry będą potrzebne jednak ich kluczową rolą jest ustalanie zasad i zarządzanie nimi a bezpośrednie reagowanie powinno dotyczyć tego ?niezalgorytmizowanego? zakresu zdarzeń (op. 20% :), reguła Pareto). Zarządzanie zorientowane na reguły biznesowe to właśnie takie podejście: to czego można się spodziewać, opisujemy regułami, zdarzenia wyjątkowe obsługujemy osobiście. Reguły biznesowe warto zebrać w jedno miejsce, ?wyjąć? je z przerośniętych opisów zakresów obowiązków i kompetencji, uporządkować zarządzenia zarządu. (Reguły biznesowe i polityki jako mechanizm działania organizacji | | Jarosław Żeliński IT-Consulting)

W powyższym cytacie wytłuściłem klucz dzisiejszego wpisu: mechanizm (ale nie ma tego słowa w powyższym cytacie).

(więcej…)

Czytaj dalejModel to mechanizm

Transformacja modelu procesów biznesowych na model przypadków użycia

Ukazują się różne opracowania na temat tytułowej transformacji. Jednym z takich opracowań jest tekst Transformacja Modeli Pana Piotra Carewicza z firmy 300 D&C, opublikowany w periodyku Analiza Biznesowa  Lato 2015 firmowanym przez Warszawski oddział IIBA. Pozwolę sobie na pewną polemikę z przedstawionym tam  procesem transformacji modelu procesów biznesowych BPMN na Przypadki Użycia notacji UML. Autor powołuje się na OMG.org i specyfikacje BPMN i UML. Dlatego dla porządku przytoczę kluczowe definicje. 10.3 ActivitiesAn Activity is work that is performed within a Business Process. An Activity can be atomic or non-atomic(compound). The types of…

Czytaj dalejTransformacja modelu procesów biznesowych na model przypadków użycia

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania