Read more about the article Agentowe metody analizy i modelowania
Industry 4.0 concept, smart factory with icon flow automation and data exchange in manufacturing technologies.

Agentowe metody analizy i modelowania

Streszczenie: W artykule opisano zastosowanie obiektowych metod modelowania i notacji UML do opisu systemów agentowo-zorientowanych. Pokazano, że systemy agentowe różnią się od obiektowych założeniem, że system o agentowej architekturze zakłada autonomiczność obiektów, stanowiących komponenty z jakich system jest zbudowany. W typowych obiektowych architekturach obiekty nie są autonomiczne, sekwencje ich współpracy są z góry ustalone. System agentowo-zorientowany zakłada, że reakcja systemu jest tworzona dynamicznie jako efekt zachowania komponentów jakimi są autonomiczne agenty. Zdaniem autora systemy agentowe od obiektowych różni tylko to założenie. Warto jednak zwrócić uwaga na to, że tak zwane ‘systemy uczące się’ to raczej systemy agentowo-zorientowane.

(więcej…)

Czytaj dalejAgentowe metody analizy i modelowania

Sztuczna inteligencja jest sztuczna

Od pewnego czasu coraz częściej pojawiają się publikacje na temat zastosowywania technologii sztucznej inteligencji (AI, ang. artificial intelligence) i uczenia maszynkowego (ML, ang. Machine learning, rozumiane jako uczenie się maszynowe). Pojawiają się projekty takie jak automatyzacja czy robotyzacja procesów biznesowych. Projekty tego typu mają często na celu ograniczanie zaangażowania ludzi, jednak większe korzyści osiąga się gdy wdrożenia nastawiają się na wsparcie ludzi i minimalizacje popełnianych błędów. W roku 2023: System AI: "Zaprojektowany system, który generuje dane wyjściowe, takie jak treści, prognozy, zalecenia lub decyzje dla danego zestawu celów zdefiniowanych przez…

Czytaj dalejSztuczna inteligencja jest sztuczna

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania