Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu – zarządzanie jakością

... spotykam się jednak w literaturze z tezami, że wdrożenie jakichkolwiek norm, nie tylko jakości, powinno być także poprzedzone analizą. Innymi słowy normy jakości powinny być wdrażane jako odpowiedź (rozwiązanie) na określone wymagania, a nie dla samego faktu ich wdrażania. Owszem, bywa, że wymaganiem jest np. wymóg przetargowy (oferty mogą składać tylko firmy mające określony certyfikat), jednak moda na jakość, mimo że nie przeminęła całkowicie, powoli przechodzi w racjonalne powody wdrażania norm jakości.

Czytaj dalejWszystkie drogi prowadzą do Rzymu – zarządzanie jakością

HARD FACTS ON BUSINESS ANALYSIS

? 70% of all project failures are as a result of poor requirements. ? There is a 60% time and cost premium to be paid on projects with poor quality requirements. ? As the projects get more interdepartmental and complex, the failure rate rises. ? It costs 80 times as much to fix defects after delivery, than at the specification stage. ? 74 per cent of all companies have immature requirements practices. ? Large scale systems project fail with alarming regularity. A typical project over-ran its budget by 189% and over-ran its schedule by 222%. ? Average project has about 30% rework. This means that for every Kshs 1,000,000, Kshs 300,000 is spent redoing something that was thought to be complete. ? The average company with low requirements maturity wastes 34% of the organization?s IT development budget. ? 68% of companies simply did not use the necessary competency in requirements discovery at the start of their project to assure project success. Source: IAG Business Analysis Benchmark, 2008 (za HARD FACTS ON BUSINESS ANALYSIS | LinkedIn).

Czytaj dalejHARD FACTS ON BUSINESS ANALYSIS

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania