https://it-consulting.pl//wp-content/uploads/2016/07/logoWIT2-2.png

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA

Semestr zimo­wy 2018/2019

SPECJALNOŚĆ NA STUDIACH INŻYNIERSKICH NA KIERUNKU INFORMATYKA

Wyniki ankie­ty prze­pro­wa­dzo­nej na stu­den­tach ? oce­na pro­wa­dzą­ce­go zaję­cia: Jarosław Żeliński

Wykłady

Laboratorium