https://it-consulting.pl//wp-content/uploads/2016/07/logoWIT2-2.png

Kierunek: Informatyka, przedmiot: INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA, studia inżynierskie niestacjonarne, 2022/2023

Kierunek: Informatyczne Techniki Zarządzania, przedmiot: ONTOLOGIA, studia inżynierskie stacjonarne, 2022/2023

Wykłady